خانه / مقاله ها

مقاله ها

کارت ورود به جلسه تیزهوشان علی‌آباد دوله‌رش – علی‌آباد کرفتو

کارت ورود به جلسه تیزهوشان علی‌آباد دوله‌رش – علی‌آباد کرفتو کارت ورود به جلسه آزمون تیزهوشان علی‌آباد دوله‌رش – علی‌آباد کرفتو را چگونه دریافت کنیم؟ آزمون ورودی مدارس تیزهوشان در اردیبشهت و خرداد ماه برگزار خواهد شد و داوطلبانی که در آزمون شرکت نموده اند جهت شرکت در جلسه آزمون نیاز به دریافت کارت ورود به آزمون تیزهوشان را دارند ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام مدارس شاهد افشار علیا – اقباش

ثبت نام مدارس شاهد افشار علیا – اقباش ثبت نام مدارس شاهد برای جذب دانش آموزان متقاضی تحصیل در مدارس شاهد افشار علیا – اقباش در سالتحصیلی جدید هرساله از اول خرداد شروع می شود. پیش ثبت نام مدارس شاهد افشار علیا – اقباش طبق روال سال های اخیر در تمامی مقاطع تحصیلی که شامل : ثبت نام مدارس شاهد ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام مدارس شاهد بنه لر – بیجق

ثبت نام مدارس شاهد بنه لر – بیجق ثبت نام مدارس شاهد برای جذب دانش آموزان متقاضی تحصیل در مدارس شاهد بنه لر – بیجقدر سالتحصیلی جدید هرساله از اول خرداد شروع می شود. پیش ثبت نام مدارس شاهد بنه لر – بیجقطبق روال سال های اخیر در تمامی مقاطع تحصیلی که شامل : ثبت نام مدارس شاهد ابتدایی ، ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام مدارس شاهد اق دوز – انبار سفلی

ثبت نام مدارس شاهد اق دوز – انبار سفلی ثبت نام مدارس شاهد برای جذب دانش آموزان متقاضی تحصیل در مدارس شاهد اق دوز – انبار سفلیدر سالتحصیلی جدید هرساله از اول خرداد شروع می شود. پیش ثبت نام مدارس شاهد اق دوز – انبار سفلیطبق روال سال های اخیر در تمامی مقاطع تحصیلی که شامل : ثبت نام مدارس ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان رشته مديريت بازرگاني گرايش بازرگاني بين الملل

  ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی رشته مديريت بازرگاني گرايش بازرگاني بين الملل ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی رشته مديريت بازرگاني گرايش بازرگاني بين الملل : داوطلبانی که علاقه مند به ورود به دانشگاه ، بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی رشته مديريت بازرگاني گرايش بازرگاني بين ...

بیشتر بخوانید »

آموزش و بهسازي منابع انساني تمامی دانشگاه ها

  ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی رشته آموزش و بهسازي منابع انساني ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی رشته آموزش و بهسازي منابع انساني : داوطلبانی که علاقه مند به ورود به دانشگاه ، بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی رشته آموزش و بهسازي منابع انساني تحصیل نمایند ...

بیشتر بخوانید »

گردشگری تمامی دانشگاه ها

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی رشته گردشگری ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی رشته گردشگری : داوطلبانی که علاقه مند به ورود به دانشگاه ، بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی رشته گردشگری تحصیل نمایند ولی قبل از اقدام به تحصیل در دانشگاه علمی کاربردی بایستی از شرایط ...

بیشتر بخوانید »