خانه / دانشگاه پیام نور (صفحه 5)

دانشگاه پیام نور

ثبت نام پیام نور رشته رشته معدن – فراوری سنگ های ساختمانی

ثبت نام پیام نور رشته رشته معدن – فراوری سنگ های ساختمانی ثبت نام بدون کنکور رشته رشته معدن – فراوری سنگ های ساختمانی دانشگاه پیام نور بدین صورت است که در آن داوطلبان بدون نیاز به شرکت در کنکور سراسری میتوانند براساس سوابق تحصیلی وارد رشته رشته معدن – فراوری سنگ های ساختمانی دانشگاه پیام نور شوند. در واقع ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام بدون کنکور رشته عمران – منابع آب های زیر زمینی دانشگاه پیام نور

ثبت نام بدون کنکور رشته عمران – منابع آب های زیر زمینی دانشگاه پیام نور ثبت نام بدون کنکور رشته عمران – منابع آب های زیر زمینی دانشگاه پیام نور بدین صورت است که در آن داوطلبان بدون نیاز به شرکت در کنکور سراسری میتوانند براساس سوابق تحصیلی وارد رشته عمران – منابع آب های زیر زمینی دانشگاه پیام نور ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام بدون کنکور رشته آسانسور و پله برقی دانشگاه پیام نور

ثبت نام بدون کنکور رشته آسانسور و پله برقی دانشگاه پیام نور ثبت نام بدون کنکور رشته آسانسور و پله برقی دانشگاه پیام نور بدین صورت است که در آن داوطلبان بدون نیاز به شرکت در کنکور سراسری میتوانند براساس سوابق تحصیلی وارد رشته آسانسور و پله برقی دانشگاه پیام نور شوند. در واقع این دانشگاه در مقطع کارشناسی ، ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام بدون کنکور رشته مکانیک – تعمیرات ماشین آلات صنعتی دانشگاه پیام نور

ثبت نام بدون کنکور رشته مکانیک – تعمیرات ماشین آلات صنعتی دانشگاه پیام نور ثبت نام بدون کنکور رشته مکانیک – تعمیرات ماشین آلات صنعتیدانشگاه پیام نور بدین صورت است که در آن داوطلبان بدون نیاز به شرکت در کنکور سراسری میتوانند براساس سوابق تحصیلی وارد رشته مکانیک – تعمیرات ماشین آلات صنعتیدانشگاه پیام نور شوند. در واقع این دانشگاه ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام بدون کنکور رشته مکانیک – مونتاژ سیستم های مکانیکی دانشگاه پیام نور

ثبت نام بدون کنکور رشته مکانیک – مونتاژ سیستم های مکانیکی دانشگاه پیام نور ثبت نام بدون کنکور رشته مکانیک – مونتاژ سیستم های مکانیکی دانشگاه پیام نور بدین صورت است که در آن داوطلبان بدون نیاز به شرکت در کنکور سراسری میتوانند براساس سوابق تحصیلی وارد رشته مکانیک – مونتاژ سیستم های مکانیکی دانشگاه پیام نور شوند. در واقع ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام بدون کنکور رشته نگهداری و تعمیرات (نت) تجهیزات دفاعی – سلاح سبک دانشگاه پیام نور

ثبت نام بدون کنکور رشته نگهداری و تعمیرات (نت) تجهیزات دفاعی – سلاح سبک دانشگاه پیام نور ثبت نام بدون کنکور رشته نگهداری و تعمیرات (نت) تجهیزات دفاعی – سلاح سبک دانشگاه پیام نور بدین صورت است که در آن داوطلبان بدون نیاز به شرکت در کنکور سراسری میتوانند براساس سوابق تحصیلی وارد رشته نگهداری و تعمیرات (نت) تجهیزات دفاعی ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام بدون کنکور رشته بازی سازی رایانه ای دانشگاه پیام نور

ثبت نام بدون کنکور رشته بازی سازی رایانه ای دانشگاه پیام نور ثبت نام بدون کنکور رشته بازی سازی رایانه ای دانشگاه پیام نور بدین صورت است که در آن داوطلبان بدون نیاز به شرکت در کنکور سراسری میتوانند براساس سوابق تحصیلی وارد رشته بازی سازی رایانه ای دانشگاه پیام نور شوند. در واقع این دانشگاه در مقطع کارشناسی ، ...

بیشتر بخوانید »