خانه / دانشگاه علمی کاربردی (صفحه 9)

دانشگاه علمی کاربردی

ثبت نام رشته کاردانی فنی مکانیک – مونتاژ سیستم های مکانیکی بدون کنکور در دانشگاه جامع علمی کاربردی

ثبت نام رشته کاردانی فنی مکانیک – مونتاژ سیستم های مکانیکی بدون کنکور در دانشگاه جامع علمی کاربردی رشته کاردانی فنی مکانیک – مونتاژ سیستم های مکانیکی : داوطلبانی که علاقه مند به ورود به رشته کاردانی فنی مکانیک – مونتاژ سیستم های مکانیکی دانشگاه علمی کاربردی بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام رشته کاردانی فنی نگهداری و تعمیرات (نت) تجهیزات دفاعی – سلاح سبک بدون کنکور در دانشگاه جامع علمی کاربردی

ثبت نام رشته کاردانی فنی نگهداری و تعمیرات (نت) تجهیزات دفاعی – سلاح سبک بدون کنکور در دانشگاه جامع علمی کاربردی رشته کاردانی فنی نگهداری و تعمیرات (نت) تجهیزات دفاعی – سلاح سبک : داوطلبانی که علاقه مند به ورود به رشته کاردانی فنی نگهداری و تعمیرات (نت) تجهیزات دفاعی – سلاح سبک دانشگاه علمی کاربردی بدون شرکت در آزمون ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام رشته کاردانی فنی بازی سازی رایانه ای بدون کنکور در دانشگاه جامع علمی کاربردی

ثبت نام رشته کاردانی فنی بازی سازی رایانه ای بدون کنکور در دانشگاه جامع علمی کاربردی رشته کاردانی فنی بازی سازی رایانه ای : داوطلبانی که علاقه مند به ورود به رشته کاردانی فنی بازی سازی رایانه ای دانشگاه علمی کاربردی بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی رشته کاردانی ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام رشته کاردانی فنی آسانسور و پله برقی بدون کنکور در دانشگاه جامع علمی کاربردی

ثبت نام رشته کاردانی فنی آسانسور و پله برقی بدون کنکور در دانشگاه جامع علمی کاربردی رشته کاردانی فنی آسانسور و پله برقی : داوطلبانی که علاقه مند به ورود به رشته کاردانی فنی آسانسور و پله برقی دانشگاه علمی کاربردی بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی رشته کاردانی ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام رشته کاردانی فنی مکانیک – تعمیرات ماشین آلات صنعتی بدون کنکور در دانشگاه جامع علمی کاربردی

ثبت نام رشته کاردانی فنی مکانیک – تعمیرات ماشین آلات صنعتی بدون کنکور در دانشگاه جامع علمی کاربردی رشته کاردانی فنی مکانیک – تعمیرات ماشین آلات صنعتی : داوطلبانی که علاقه مند به ورود به رشته کاردانی فنی مکانیک – تعمیرات ماشین آلات صنعتی دانشگاه علمی کاربردی بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون ...

بیشتر بخوانید »