خانه / دانشگاه علمی کاربردی (صفحه 8)

دانشگاه علمی کاربردی

رشته های علمی کاربردی رشته دکتری تخصصی مهندسی پزشكی بیوالکتریک

رشته های علمی کاربردی رشته دکتری تخصصی مهندسی پزشكی بیوالکتریک رشته کاردانی فنی دکتری تخصصی مهندسی پزشكی بیوالکتریک : داوطلبانی که علاقه مند به ورود به رشته کاردانی فنی دکتری تخصصی مهندسی پزشكی بیوالکتریک دانشگاه علمی کاربردی بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی رشته کاردانی فنی دکتری تخصصی مهندسی ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی رشته دکتری تخصصی مهندسی پزشكی بیوالکتریک

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی رشته دکتری تخصصی مهندسی پزشكی بیوالکتریک ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی رشته دکتری تخصصی مهندسی پزشكی بیوالکتریک : داوطلبانی که علاقه مند به ورود به دانشگاه ، بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی رشته دکتری تخصصی مهندسی پزشكی بیوالکتریک تحصیل نمایند ولی ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی رشته دکتری تخصصی اعضاي مصنوعی

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی رشته دکتری تخصصی اعضاي مصنوعی ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی رشته دکتری تخصصی اعضاي مصنوعی : داوطلبانی که علاقه مند به ورود به دانشگاه ، بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی رشته دکتری تخصصی اعضاي مصنوعی تحصیل نمایند ولی قبل از اقدام ...

بیشتر بخوانید »

رشته های علمی کاربردی رشته دکتری تخصصی اعضاي مصنوعی

رشته های علمی کاربردی رشته دکتری تخصصی اعضاي مصنوعی رشته کاردانی فنی دکتری تخصصی اعضاي مصنوعی : داوطلبانی که علاقه مند به ورود به رشته کاردانی فنی دکتری تخصصی اعضاي مصنوعی دانشگاه علمی کاربردی بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی رشته کاردانی فنی دکتری تخصصی اعضاي مصنوعی را انتخاب ...

بیشتر بخوانید »

رشته های علمی کاربردی رشته زيست فناوري بيوتكنولوژي گرايش ميكروبي

رشته های علمی کاربردی رشته زيست فناوري بيوتكنولوژي گرايش ميكروبي رشته کاردانی فنی زيست فناوري بيوتكنولوژي گرايش ميكروبي : داوطلبانی که علاقه مند به ورود به رشته کاردانی فنی زيست فناوري بيوتكنولوژي گرايش ميكروبي دانشگاه علمی کاربردی بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی رشته کاردانی فنی زيست فناوري بيوتكنولوژي ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی رشته زيست فناوري بيوتكنولوژي گرايش ميكروبي

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی رشته زيست فناوري بيوتكنولوژي گرايش ميكروبي ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی رشته زيست فناوري بيوتكنولوژي گرايش ميكروبي : داوطلبانی که علاقه مند به ورود به دانشگاه ، بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی رشته زيست فناوري بيوتكنولوژي گرايش ميكروبي تحصیل نمایند ولی ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی رشته تربیت بدنی – مربیگری پایه ورزش سالمندان

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی رشته تربیت بدنی – مربیگری پایه ورزش سالمندان ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی رشته تربیت بدنی – مربیگری پایه ورزش سالمندان : داوطلبانی که علاقه مند به ورود به دانشگاه ، بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی رشته تربیت بدنی – مربیگری ...

بیشتر بخوانید »

رشته های علمی کاربردی رشته تربیت بدنی – مربیگری پایه ورزش سالمندان

رشته های علمی کاربردی رشته تربیت بدنی – مربیگری پایه ورزش سالمندان رشته کاردانی فنی تربیت بدنی – مربیگری پایه ورزش سالمندان : داوطلبانی که علاقه مند به ورود به رشته کاردانی فنی تربیت بدنی – مربیگری پایه ورزش سالمندان دانشگاه علمی کاربردی بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی رشته جمع آوری اطلاعات نظامی

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی رشته جمع آوری اطلاعات نظامی ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی رشته جمع آوری اطلاعات نظامی : داوطلبانی که علاقه مند به ورود به دانشگاه ، بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی رشته جمع آوری اطلاعات نظامی تحصیل نمایند ولی قبل از اقدام ...

بیشتر بخوانید »

رشته های علمی کاربردی رشته مدیریت – جمع آوری اطلاعات نظامی

رشته های علمی کاربردی رشته مدیریت – جمع آوری اطلاعات نظامی رشته کاردانی فنی مدیریت – جمع آوری اطلاعات نظامی : داوطلبانی که علاقه مند به ورود به رشته کاردانی فنی مدیریت – جمع آوری اطلاعات نظامی دانشگاه علمی کاربردی بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی رشته کاردانی فنی ...

بیشتر بخوانید »

رشته های علمی کاربردی رشته مدیریت – امور دفتری

رشته های علمی کاربردی رشته مدیریت – امور دفتری رشته کاردانی فنی مدیریت – امور دفتری : داوطلبانی که علاقه مند به ورود به رشته کاردانی فنی مدیریت – امور دفتری دانشگاه علمی کاربردی بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی رشته کاردانی فنی مدیریت – امور دفتری را انتخاب ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی رشته مدیریت – امور دفتری

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی رشته مدیریت – امور دفتری ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی رشته مدیریت – امور دفتری : داوطلبانی که علاقه مند به ورود به دانشگاه ، بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی رشته مدیریت – امور دفتری تحصیل نمایند ولی قبل از اقدام ...

بیشتر بخوانید »

رشته های علمی کاربردی رشته شیلات – تکثیر و پرورش ماهیان خاویاری

رشته های علمی کاربردی رشته شیلات – تکثیر و پرورش ماهیان خاویاری رشته کاردانی فنی شیلات – تکثیر و پرورش ماهیان خاویاری  : داوطلبانی که علاقه مند به ورود به رشته کاردانی فنی شیلات – تکثیر و پرورش ماهیان خاویاری  دانشگاه علمی کاربردی بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی رشته شیلات – تکثیر و پرورش ماهیان خاویاری

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی رشته شیلات – تکثیر و پرورش ماهیان خاویاری ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی رشته شیلات – تکثیر و پرورش ماهیان خاویاری : داوطلبانی که علاقه مند به ورود به دانشگاه ، بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی رشته شیلات – تکثیر و ...

بیشتر بخوانید »

رشته های علمی کاربردی رشته امور زراعی – تولید گندم و جو

رشته های علمی کاربردی رشته امور زراعی – تولید گندم و جو رشته کاردانی فنی امور زراعی – تولید گندم و جو  : داوطلبانی که علاقه مند به ورود به رشته کاردانی فنی امور زراعی – تولید گندم و جو  دانشگاه علمی کاربردی بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی رشته امور زراعی – تولید گندم و جو

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی رشته امور زراعی – تولید گندم و جو ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی رشته امور زراعی – تولید گندم و جو : داوطلبانی که علاقه مند به ورود به دانشگاه ، بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی رشته امور زراعی – تولید ...

بیشتر بخوانید »

رشته های علمی کاربردی رشته صنایع شیمیایی – پالایش گاز

رشته های علمی کاربردی رشته صنایع شیمیایی – پالایش گاز رشته کاردانی فنی صنایع شیمیایی – پالایش گاز : داوطلبانی که علاقه مند به ورود به رشته کاردانی فنی صنایع شیمیایی – پالایش گاز دانشگاه علمی کاربردی بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی رشته کاردانی فنی صنایع شیمیایی – ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی رشته صنایع شیمیایی – پالایش گاز

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی رشته صنایع شیمیایی – پالایش گاز ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی رشته صنایع شیمیایی – پالایش گاز : داوطلبانی که علاقه مند به ورود به دانشگاه ، بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی رشته صنایع شیمیایی – پالایش گاز تحصیل نمایند ولی ...

بیشتر بخوانید »

رشته های علمی کاربردی رشته معدن – فراوری سنگ های ساختمانی

رشته های علمی کاربردی رشته معدن – فراوری سنگ های ساختمانی رشته کاردانی فنی معدن – فراوری سنگ های ساختمانی : داوطلبانی که علاقه مند به ورود به رشته کاردانی فنی معدن – فراوری سنگ های ساختمانی دانشگاه علمی کاربردی بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی رشته کاردانی فنی ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی رشته معدن – فراوری سنگ های ساختمانی

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی رشته معدن – فراوری سنگ های ساختمانی ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی رشته معدن – فراوری سنگ های ساختمانی : داوطلبانی که علاقه مند به ورود به دانشگاه ، بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی رشته معدن – فراوری سنگ های ساختمانی ...

بیشتر بخوانید »

رشته کاردانی عمران – منابع آب های زیر زمینی علمی کاربردی

رشته کاردانی عمران – منابع آب های زیر زمینی علمی کاربردی رشته کاردانی فنی عمران – منابع آب های زیر زمینی : داوطلبانی که علاقه مند به ورود به رشته کاردانی فنی عمران – منابع آب های زیر زمینی دانشگاه علمی کاربردی بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی رشته ...

بیشتر بخوانید »