خانه / دانشگاه علمی کاربردی (صفحه 6)

دانشگاه علمی کاربردی

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی رشته مدیریت – امور دفتری

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی رشته مدیریت – امور دفتری ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی رشته مدیریت – امور دفتری : داوطلبانی که علاقه مند به ورود به دانشگاه ، بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی رشته مدیریت – امور دفتری تحصیل نمایند ولی قبل از اقدام ...

بیشتر بخوانید »

رشته های علمی کاربردی رشته شیلات – تکثیر و پرورش ماهیان خاویاری

رشته های علمی کاربردی رشته شیلات – تکثیر و پرورش ماهیان خاویاری رشته کاردانی فنی شیلات – تکثیر و پرورش ماهیان خاویاری  : داوطلبانی که علاقه مند به ورود به رشته کاردانی فنی شیلات – تکثیر و پرورش ماهیان خاویاری  دانشگاه علمی کاربردی بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی رشته شیلات – تکثیر و پرورش ماهیان خاویاری

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی رشته شیلات – تکثیر و پرورش ماهیان خاویاری ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی رشته شیلات – تکثیر و پرورش ماهیان خاویاری : داوطلبانی که علاقه مند به ورود به دانشگاه ، بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی رشته شیلات – تکثیر و ...

بیشتر بخوانید »

رشته های علمی کاربردی رشته امور زراعی – تولید گندم و جو

رشته های علمی کاربردی رشته امور زراعی – تولید گندم و جو رشته کاردانی فنی امور زراعی – تولید گندم و جو  : داوطلبانی که علاقه مند به ورود به رشته کاردانی فنی امور زراعی – تولید گندم و جو  دانشگاه علمی کاربردی بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی رشته امور زراعی – تولید گندم و جو

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی رشته امور زراعی – تولید گندم و جو ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی رشته امور زراعی – تولید گندم و جو : داوطلبانی که علاقه مند به ورود به دانشگاه ، بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی رشته امور زراعی – تولید ...

بیشتر بخوانید »

رشته های علمی کاربردی رشته صنایع شیمیایی – پالایش گاز

رشته های علمی کاربردی رشته صنایع شیمیایی – پالایش گاز رشته کاردانی فنی صنایع شیمیایی – پالایش گاز : داوطلبانی که علاقه مند به ورود به رشته کاردانی فنی صنایع شیمیایی – پالایش گاز دانشگاه علمی کاربردی بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی رشته کاردانی فنی صنایع شیمیایی – ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی رشته صنایع شیمیایی – پالایش گاز

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی رشته صنایع شیمیایی – پالایش گاز ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی رشته صنایع شیمیایی – پالایش گاز : داوطلبانی که علاقه مند به ورود به دانشگاه ، بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی رشته صنایع شیمیایی – پالایش گاز تحصیل نمایند ولی ...

بیشتر بخوانید »

رشته های علمی کاربردی رشته معدن – فراوری سنگ های ساختمانی

رشته های علمی کاربردی رشته معدن – فراوری سنگ های ساختمانی رشته کاردانی فنی معدن – فراوری سنگ های ساختمانی : داوطلبانی که علاقه مند به ورود به رشته کاردانی فنی معدن – فراوری سنگ های ساختمانی دانشگاه علمی کاربردی بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی رشته کاردانی فنی ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی رشته معدن – فراوری سنگ های ساختمانی

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی رشته معدن – فراوری سنگ های ساختمانی ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی رشته معدن – فراوری سنگ های ساختمانی : داوطلبانی که علاقه مند به ورود به دانشگاه ، بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی رشته معدن – فراوری سنگ های ساختمانی ...

بیشتر بخوانید »

رشته کاردانی عمران – منابع آب های زیر زمینی علمی کاربردی

رشته کاردانی عمران – منابع آب های زیر زمینی علمی کاربردی رشته کاردانی فنی عمران – منابع آب های زیر زمینی : داوطلبانی که علاقه مند به ورود به رشته کاردانی فنی عمران – منابع آب های زیر زمینی دانشگاه علمی کاربردی بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی رشته ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام رشته کاردانی فنی آسانسور و پله برقی بدون کنکور در دانشگاه جامع علمی کاربردی

ثبت نام رشته کاردانی فنی آسانسور و پله برقی بدون کنکور در دانشگاه جامع علمی کاربردی رشته کاردانی فنی آسانسور و پله برقی : داوطلبانی که علاقه مند به ورود به رشته کاردانی فنی آسانسور و پله برقی دانشگاه علمی کاربردی بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی رشته کاردانی ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام رشته کاردانی فنی مکانیک – تعمیرات ماشین آلات صنعتی بدون کنکور در دانشگاه جامع علمی کاربردی

ثبت نام رشته کاردانی فنی مکانیک – تعمیرات ماشین آلات صنعتی بدون کنکور در دانشگاه جامع علمی کاربردی رشته کاردانی فنی مکانیک – تعمیرات ماشین آلات صنعتی : داوطلبانی که علاقه مند به ورود به رشته کاردانی فنی مکانیک – تعمیرات ماشین آلات صنعتی دانشگاه علمی کاربردی بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام رشته کاردانی فنی مکانیک – مونتاژ سیستم های مکانیکی بدون کنکور در دانشگاه جامع علمی کاربردی

ثبت نام رشته کاردانی فنی مکانیک – مونتاژ سیستم های مکانیکی بدون کنکور در دانشگاه جامع علمی کاربردی رشته کاردانی فنی مکانیک – مونتاژ سیستم های مکانیکی : داوطلبانی که علاقه مند به ورود به رشته کاردانی فنی مکانیک – مونتاژ سیستم های مکانیکی دانشگاه علمی کاربردی بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام رشته کاردانی فنی نگهداری و تعمیرات (نت) تجهیزات دفاعی – سلاح سبک بدون کنکور در دانشگاه جامع علمی کاربردی

ثبت نام رشته کاردانی فنی نگهداری و تعمیرات (نت) تجهیزات دفاعی – سلاح سبک بدون کنکور در دانشگاه جامع علمی کاربردی رشته کاردانی فنی نگهداری و تعمیرات (نت) تجهیزات دفاعی – سلاح سبک : داوطلبانی که علاقه مند به ورود به رشته کاردانی فنی نگهداری و تعمیرات (نت) تجهیزات دفاعی – سلاح سبک دانشگاه علمی کاربردی بدون شرکت در آزمون ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام رشته کاردانی فنی بازی سازی رایانه ای بدون کنکور در دانشگاه جامع علمی کاربردی

ثبت نام رشته کاردانی فنی بازی سازی رایانه ای بدون کنکور در دانشگاه جامع علمی کاربردی رشته کاردانی فنی بازی سازی رایانه ای : داوطلبانی که علاقه مند به ورود به رشته کاردانی فنی بازی سازی رایانه ای دانشگاه علمی کاربردی بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی رشته کاردانی ...

بیشتر بخوانید »