خانه / دانشگاه آزاد (صفحه 9)

دانشگاه آزاد

ثبت نام بدون کنکور کاردانی فنی آسانسور و پله برقی دانشگاه آزاد

ثبت نام بدون کنکور کاردانی فنی آسانسور و پله برقی دانشگاه آزاد دوره هاي بدون کنکور کارداني فني آسانسور و پله برقی دانشگاه آزاد بهترين فرصت براي داوطلباني مي باشد که به هر دليلي موفق به شرکت و يا قبولي در کنکور نشده اند و بدنبال راه و مسير راحتي براي ورود به دانشگاه هستند. ثبت نام بدون کنکور کارداني ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام بدون کنکور کاردانی فنی مکانیک – تعمیرات ماشین آلات صنعتی دانشگاه آزاد

ثبت نام بدون کنکور کاردانی فنی مکانیک – تعمیرات ماشین آلات صنعتی دانشگاه آزاد دوره های بدون کنکور کاردانی فنی مکانیک – تعمیرات ماشین آلات صنعتی دانشگاه آزاد بهترین فرصت برای داوطلبانی می باشد که به هر دلیلی موفق به شرکت و یا قبولی در کنکور نشده اند و بدنبال راه و مسیر راحتی برای ورود به دانشگاه هستند. ثبت ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام بدون کنکور کاردانی فنی مکانیک – مونتاژ سیستم های مکانیکی دانشگاه آزاد

ثبت نام بدون کنکور کاردانی فنی مکانیک – مونتاژ سیستم های مکانیکی دانشگاه آزاد دوره های بدون کنکور کاردانی فنی مکانیک – مونتاژ سیستم های مکانیکی دانشگاه آزاد بهترین فرصت برای داوطلبانی می باشد که به هر دلیلی موفق به شرکت و یا قبولی در کنکور نشده اند و بدنبال راه و مسیر راحتی برای ورود به دانشگاه هستند. ثبت ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام بدون کنکور کاردانی فنی نگهداری و تعمیرات (نت) تجهیزات دفاعی – سلاح سبک دانشگاه آزاد

ثبت نام بدون کنکور کاردانی فنی نگهداری و تعمیرات (نت) تجهیزات دفاعی – سلاح سبک دانشگاه آزاد دوره های بدون کنکور کاردانی فنی نگهداری و تعمیرات (نت) تجهیزات دفاعی – سلاح سبک دانشگاه آزاد بهترین فرصت برای داوطلبانی می باشد که به هر دلیلی موفق به شرکت و یا قبولی در کنکور نشده اند و بدنبال راه و مسیر راحتی ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام بدون کنکور کاردانی فنی بازی سازی رایانه ای دانشگاه آزاد

ثبت نام بدون کنکور کاردانی فنی بازی سازی رایانه ای دانشگاه آزاد دوره های بدون کنکور کاردانی فنی بازی سازی رایانه ای دانشگاه آزاد بهترین فرصت برای داوطلبانی می باشد که به هر دلیلی موفق به شرکت و یا قبولی در کنکور نشده اند و بدنبال راه و مسیر راحتی برای ورود به دانشگاه هستند. ثبت نام بدون کنکور کاردانی ...

بیشتر بخوانید »