خانه / دانشگاه آزاد (صفحه 6)

دانشگاه آزاد

رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد رشته شیلات – تکثیر و پرورش ماهیان خاویاری

رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد رشته شیلات – تکثیر و پرورش ماهیان خاویاری ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد رشته شیلات – تکثیر و پرورش ماهیان خاویاری  : هرساله در راستای جذب داوطلبان جهت تحصیل در رشته های ارائه شده در این دانشگاه ثبت نامی برگزار می گردد و فرصت مناسبی است برای داوطلبانی که قصد ورود به دانشگاه ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد رشته شیلات – تکثیر و پرورش ماهیان خاویاری

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد رشته شیلات – تکثیر و پرورش ماهیان خاویاری دوره های بدون کنکور کاردانی فنی شیلات – تکثیر و پرورش ماهیان خاویاری  دانشگاه آزاد بهترین فرصت برای داوطلبانی می باشد که به هر دلیلی موفق به شرکت و یا قبولی در کنکور نشده اند و بدنبال راه و مسیر راحتی برای ورود به دانشگاه هستند. ...

بیشتر بخوانید »

رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد رشته امور زراعی – تولید گندم و جو

رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد رشته امور زراعی – تولید گندم و جو ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد رشته امور زراعی – تولید گندم و جو  : هرساله در راستای جذب داوطلبان جهت تحصیل در رشته های ارائه شده در این دانشگاه ثبت نامی برگزار می گردد و فرصت مناسبی است برای داوطلبانی که قصد ورود به دانشگاه ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد رشته امور زراعی – تولید گندم و جو

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد رشته امور زراعی – تولید گندم و جو دوره های بدون کنکور کاردانی فنی امور زراعی – تولید گندم و جو  دانشگاه آزاد بهترین فرصت برای داوطلبانی می باشد که به هر دلیلی موفق به شرکت و یا قبولی در کنکور نشده اند و بدنبال راه و مسیر راحتی برای ورود به دانشگاه هستند. ...

بیشتر بخوانید »

رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد رشته صنایع شیمیایی – پالایش گاز

رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد رشته صنایع شیمیایی – پالایش گاز ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد رشته صنایع شیمیایی – پالایش گاز : هرساله در راستای جذب داوطلبان جهت تحصیل در رشته های ارائه شده در این دانشگاه ثبت نامی برگزار می گردد و فرصت مناسبی است برای داوطلبانی که قصد ورود به دانشگاه آزاد در رشته صنایع ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد رشته صنایع شیمیایی – پالایش گاز

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد رشته صنایع شیمیایی – پالایش گاز دوره های بدون کنکور کاردانی فنی صنایع شیمیایی – پالایش گاز دانشگاه آزاد بهترین فرصت برای داوطلبانی می باشد که به هر دلیلی موفق به شرکت و یا قبولی در کنکور نشده اند و بدنبال راه و مسیر راحتی برای ورود به دانشگاه هستند. ثبت نام بدون کنکور ...

بیشتر بخوانید »

رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد رشته معدن – فراوری سنگ های ساختمانی

رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد رشته معدن – فراوری سنگ های ساختمانی ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد رشته معدن – فراوری سنگ های ساختمانی : هرساله در راستای جذب داوطلبان جهت تحصیل در رشته های ارائه شده در این دانشگاه ثبت نامی برگزار می گردد و فرصت مناسبی است برای داوطلبانی که قصد ورود به دانشگاه آزاد در ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد رشته معدن – فراوری سنگ های ساختمانی

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد رشته معدن – فراوری سنگ های ساختمانی دوره های بدون کنکور کاردانی فنی معدن – فراوری سنگ های ساختمانی دانشگاه آزاد بهترین فرصت برای داوطلبانی می باشد که به هر دلیلی موفق به شرکت و یا قبولی در کنکور نشده اند و بدنبال راه و مسیر راحتی برای ورود به دانشگاه هستند. ثبت نام ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام بدون کنکور کاردانی فنی عمران – منابع آب های زیر زمینی دانشگاه آزاد

ثبت نام بدون کنکور کاردانی فنی عمران – منابع آب های زیر زمینی دانشگاه آزاد دوره های بدون کنکور کاردانی فنی عمران – منابع آب های زیر زمینی دانشگاه آزاد بهترین فرصت برای داوطلبانی می باشد که به هر دلیلی موفق به شرکت و یا قبولی در کنکور نشده اند و بدنبال راه و مسیر راحتی برای ورود به دانشگاه ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام بدون کنکور کاردانی فنی آسانسور و پله برقی دانشگاه آزاد

ثبت نام بدون کنکور کاردانی فنی آسانسور و پله برقی دانشگاه آزاد دوره هاي بدون کنکور کارداني فني آسانسور و پله برقی دانشگاه آزاد بهترين فرصت براي داوطلباني مي باشد که به هر دليلي موفق به شرکت و يا قبولي در کنکور نشده اند و بدنبال راه و مسير راحتي براي ورود به دانشگاه هستند. ثبت نام بدون کنکور کارداني ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام بدون کنکور کاردانی فنی مکانیک – تعمیرات ماشین آلات صنعتی دانشگاه آزاد

ثبت نام بدون کنکور کاردانی فنی مکانیک – تعمیرات ماشین آلات صنعتی دانشگاه آزاد دوره های بدون کنکور کاردانی فنی مکانیک – تعمیرات ماشین آلات صنعتی دانشگاه آزاد بهترین فرصت برای داوطلبانی می باشد که به هر دلیلی موفق به شرکت و یا قبولی در کنکور نشده اند و بدنبال راه و مسیر راحتی برای ورود به دانشگاه هستند. ثبت ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام بدون کنکور کاردانی فنی مکانیک – مونتاژ سیستم های مکانیکی دانشگاه آزاد

ثبت نام بدون کنکور کاردانی فنی مکانیک – مونتاژ سیستم های مکانیکی دانشگاه آزاد دوره های بدون کنکور کاردانی فنی مکانیک – مونتاژ سیستم های مکانیکی دانشگاه آزاد بهترین فرصت برای داوطلبانی می باشد که به هر دلیلی موفق به شرکت و یا قبولی در کنکور نشده اند و بدنبال راه و مسیر راحتی برای ورود به دانشگاه هستند. ثبت ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام بدون کنکور کاردانی فنی نگهداری و تعمیرات (نت) تجهیزات دفاعی – سلاح سبک دانشگاه آزاد

ثبت نام بدون کنکور کاردانی فنی نگهداری و تعمیرات (نت) تجهیزات دفاعی – سلاح سبک دانشگاه آزاد دوره های بدون کنکور کاردانی فنی نگهداری و تعمیرات (نت) تجهیزات دفاعی – سلاح سبک دانشگاه آزاد بهترین فرصت برای داوطلبانی می باشد که به هر دلیلی موفق به شرکت و یا قبولی در کنکور نشده اند و بدنبال راه و مسیر راحتی ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام بدون کنکور کاردانی فنی بازی سازی رایانه ای دانشگاه آزاد

ثبت نام بدون کنکور کاردانی فنی بازی سازی رایانه ای دانشگاه آزاد دوره های بدون کنکور کاردانی فنی بازی سازی رایانه ای دانشگاه آزاد بهترین فرصت برای داوطلبانی می باشد که به هر دلیلی موفق به شرکت و یا قبولی در کنکور نشده اند و بدنبال راه و مسیر راحتی برای ورود به دانشگاه هستند. ثبت نام بدون کنکور کاردانی ...

بیشتر بخوانید »