خانه / تیزهوشان و نمونه دلوتی (صفحه 6)

تیزهوشان و نمونه دلوتی

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی حسن‌آباد مجدالدوله – حسین‌آباد خره سر

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی حسن‌آباد مجدالدوله – حسین‌آباد خره سر ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی حسن‌آباد مجدالدوله – حسین‌آباد خره سر  : مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی جزء مدارس استعدادهای درخشان و بسیار پر طرفدار در کشور می باشند و به دلیل بالاتر بودن سطح علمی و امکانات اموزشی در این مدارس ، بسیاری از ...

بیشتر بخوانید »

کارت ورود به جلسه تیزهوشان اورازان – اهوارک

کارت ورود به جلسه تیزهوشان اورازان – اهوارک کارت ورود به جلسه آزمون تیزهوشان اورازان – اهوارک را چگونه دریافت کنیم؟ آزمون ورودی مدارس تیزهوشان در اردیبشهت و خرداد ماه برگزار خواهد شد و داوطلبانی که در آزمون شرکت نموده اند جهت شرکت در جلسه آزمون نیاز به دریافت کارت ورود به آزمون تیزهوشان را دارند تا مجاز به شرکت ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام مدارس شاهد اورازان – اهوارک

ثبت نام مدارس شاهد اورازان – اهوارک ثبت نام مدارس شاهد برای جذب دانش آموزان متقاضی تحصیل در مدارس شاهد اورازان – اهوارک در سالتحصیلی جدید هرساله از اول خرداد شروع می شود. پیش ثبت نام مدارس شاهد اورازان – اهوارک طبق روال سال های اخیر در تمامی مقاطع تحصیلی که شامل : ثبت نام مدارس شاهد ابتدایی ، ثبت ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان اورازان – اهوارک

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان اورازان – اهوارک مدارس تیزهوشان اورازان – اهوارک  هرساله با هدف جذب دانش آموزان علاقه مند به تحصیل در این مدارس اقدام به برگزاری آزمون ورودی می نماید و دانش آموزان بسیاری داوطلب شرکت در آزمون ورودی این مدارس می باشند، زیرا مدارس تیزهوشان اورازان – اهوارک  کیفیت آموزشی مناسب و همچنین سطح علمی بالاتری ...

بیشتر بخوانید »

اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان اورازان – اهوارک  

اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان اورازان – اهوارک   اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان اورازان – اهوارک : آزمون مدارس تیزهوشان اورازان – اهوارک هرساله در دو پایه هفتم و دهم برگزار گردید. دانش آموزانی که داوظلب شرکت در آزمون تیزهوشان بوده و از طریق سایت سازمان استعدادهای درخشان ثبت نام خود را انجام داده بودند ، در خرداد ماه ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی اورازان – اهوارک

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی اورازان – اهوارک ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی اورازان – اهوارک  : مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی جزء مدارس استعدادهای درخشان و بسیار پر طرفدار در کشور می باشند و به دلیل بالاتر بودن سطح علمی و امکانات اموزشی در این مدارس ، بسیاری از والدین تمایل دارند فرزندانشان در یکی ...

بیشتر بخوانید »

کارت ورود به جلسه تیزهوشان قشلاق حاج‌ایمانلومحتمن – قشلاق حاج طالب

کارت ورود به جلسه تیزهوشان قشلاق حاج‌ایمانلومحتمن – قشلاق حاج طالب کارت ورود به جلسه آزمون تیزهوشان قشلاق حاج‌ایمانلومحتمن – قشلاق حاج طالب را چگونه دریافت کنیم؟ آزمون ورودی مدارس تیزهوشان در اردیبشهت و خرداد ماه برگزار خواهد شد و داوطلبانی که در آزمون شرکت نموده اند جهت شرکت در جلسه آزمون نیاز به دریافت کارت ورود به آزمون تیزهوشان ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام مدارس شاهد قشلاق حاج‌ایمانلومحتمن – قشلاق حاج طالب

ثبت نام مدارس شاهد قشلاق حاج‌ایمانلومحتمن – قشلاق حاج طالب ثبت نام مدارس شاهد برای جذب دانش آموزان متقاضی تحصیل در مدارس شاهد قشلاق حاج‌ایمانلومحتمن – قشلاق حاج طالب در سالتحصیلی جدید هرساله از اول خرداد شروع می شود. پیش ثبت نام مدارس شاهد قشلاق حاج‌ایمانلومحتمن – قشلاق حاج طالب طبق روال سال های اخیر در تمامی مقاطع تحصیلی که ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان قشلاق حاج‌ایمانلومحتمن – قشلاق حاج طالب

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان قشلاق حاج‌ایمانلومحتمن – قشلاق حاج طالب مدارس تیزهوشان قشلاق حاج‌ایمانلومحتمن – قشلاق حاج طالب  هرساله با هدف جذب دانش آموزان علاقه مند به تحصیل در این مدارس اقدام به برگزاری آزمون ورودی می نماید و دانش آموزان بسیاری داوطلب شرکت در آزمون ورودی این مدارس می باشند، زیرا مدارس تیزهوشان قشلاق حاج‌ایمانلومحتمن – قشلاق حاج ...

بیشتر بخوانید »

اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان قشلاق حاج‌ایمانلومحتمن – قشلاق حاج طالب  

اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان قشلاق حاج‌ایمانلومحتمن – قشلاق حاج طالب   اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان قشلاق حاج‌ایمانلومحتمن – قشلاق حاج طالب : آزمون مدارس تیزهوشان قشلاق حاج‌ایمانلومحتمن – قشلاق حاج طالب هرساله در دو پایه هفتم و دهم برگزار گردید. دانش آموزانی که داوظلب شرکت در آزمون تیزهوشان بوده و از طریق سایت سازمان استعدادهای درخشان ثبت نام ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی قشلاق حاج‌ایمانلومحتمن – قشلاق حاج طالب

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی قشلاق حاج‌ایمانلومحتمن – قشلاق حاج طالب ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی قشلاق حاج‌ایمانلومحتمن – قشلاق حاج طالب  : مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی جزء مدارس استعدادهای درخشان و بسیار پر طرفدار در کشور می باشند و به دلیل بالاتر بودن سطح علمی و امکانات اموزشی در این مدارس ، بسیاری از ...

بیشتر بخوانید »

کارت ورود به جلسه تیزهوشان پازر – پتکستان

کارت ورود به جلسه تیزهوشان پازر – پتکستان کارت ورود به جلسه آزمون تیزهوشان پازر – پتکستان را چگونه دریافت کنیم؟ آزمون ورودی مدارس تیزهوشان در اردیبشهت و خرداد ماه برگزار خواهد شد و داوطلبانی که در آزمون شرکت نموده اند جهت شرکت در جلسه آزمون نیاز به دریافت کارت ورود به آزمون تیزهوشان را دارند تا مجاز به شرکت ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام مدارس شاهد پازر – پتکستان

ثبت نام مدارس شاهد پازر – پتکستان ثبت نام مدارس شاهد برای جذب دانش آموزان متقاضی تحصیل در مدارس شاهد پازر – پتکستان در سالتحصیلی جدید هرساله از اول خرداد شروع می شود. پیش ثبت نام مدارس شاهد پازر – پتکستان طبق روال سال های اخیر در تمامی مقاطع تحصیلی که شامل : ثبت نام مدارس شاهد ابتدایی ، ثبت ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان پازر – پتکستان

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان پازر – پتکستان مدارس تیزهوشان پازر – پتکستان  هرساله با هدف جذب دانش آموزان علاقه مند به تحصیل در این مدارس اقدام به برگزاری آزمون ورودی می نماید و دانش آموزان بسیاری داوطلب شرکت در آزمون ورودی این مدارس می باشند، زیرا مدارس تیزهوشان پازر – پتکستان  کیفیت آموزشی مناسب و همچنین سطح علمی بالاتری ...

بیشتر بخوانید »

اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان پازر – پتکستان  

اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان پازر – پتکستان   اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان پازر – پتکستان : آزمون مدارس تیزهوشان پازر – پتکستان هرساله در دو پایه هفتم و دهم برگزار گردید. دانش آموزانی که داوظلب شرکت در آزمون تیزهوشان بوده و از طریق سایت سازمان استعدادهای درخشان ثبت نام خود را انجام داده بودند ، در خرداد ماه ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی پازر – پتکستان

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی پازر – پتکستان ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی پازر – پتکستان  : مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی جزء مدارس استعدادهای درخشان و بسیار پر طرفدار در کشور می باشند و به دلیل بالاتر بودن سطح علمی و امکانات اموزشی در این مدارس ، بسیاری از والدین تمایل دارند فرزندانشان در یکی ...

بیشتر بخوانید »

کارت ورود به جلسه تیزهوشان کرنق – کرین

کارت ورود به جلسه تیزهوشان کرنق – کرین کارت ورود به جلسه آزمون تیزهوشان کرنق – کرین را چگونه دریافت کنیم؟ آزمون ورودی مدارس تیزهوشان در اردیبشهت و خرداد ماه برگزار خواهد شد و داوطلبانی که در آزمون شرکت نموده اند جهت شرکت در جلسه آزمون نیاز به دریافت کارت ورود به آزمون تیزهوشان را دارند تا مجاز به شرکت ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام مدارس شاهد کرنق – کرین

ثبت نام مدارس شاهد کرنق – کرین ثبت نام مدارس شاهد برای جذب دانش آموزان متقاضی تحصیل در مدارس شاهد کرنق – کرین در سالتحصیلی جدید هرساله از اول خرداد شروع می شود. پیش ثبت نام مدارس شاهد کرنق – کرین طبق روال سال های اخیر در تمامی مقاطع تحصیلی که شامل : ثبت نام مدارس شاهد ابتدایی ، ثبت ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان کرنق – کرین

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان کرنق – کرین مدارس تیزهوشان کرنق – کرین  هرساله با هدف جذب دانش آموزان علاقه مند به تحصیل در این مدارس اقدام به برگزاری آزمون ورودی می نماید و دانش آموزان بسیاری داوطلب شرکت در آزمون ورودی این مدارس می باشند، زیرا مدارس تیزهوشان کرنق – کرین  کیفیت آموزشی مناسب و همچنین سطح علمی بالاتری ...

بیشتر بخوانید »

اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان کرنق – کرین  

اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان کرنق – کرین   اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان کرنق – کرین : آزمون مدارس تیزهوشان کرنق – کرین هرساله در دو پایه هفتم و دهم برگزار گردید. دانش آموزانی که داوظلب شرکت در آزمون تیزهوشان بوده و از طریق سایت سازمان استعدادهای درخشان ثبت نام خود را انجام داده بودند ، در خرداد ماه ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی کرنق – کرین

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی کرنق – کرین ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی کرنق – کرین  : مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی جزء مدارس استعدادهای درخشان و بسیار پر طرفدار در کشور می باشند و به دلیل بالاتر بودن سطح علمی و امکانات اموزشی در این مدارس ، بسیاری از والدین تمایل دارند فرزندانشان در یکی ...

بیشتر بخوانید »