خانه / تیزهوشان و نمونه دلوتی (صفحه 5)

تیزهوشان و نمونه دلوتی

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی عزت – علی‌آباد عسگرخان

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی عزت – علی‌آباد عسگرخان ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی عزت – علی‌آباد عسگرخان  : مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی جزء مدارس استعدادهای درخشان و بسیار پر طرفدار در کشور می باشند و به دلیل بالاتر بودن سطح علمی و امکانات اموزشی در این مدارس ، بسیاری از والدین تمایل دارند فرزندانشان ...

بیشتر بخوانید »

اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان عزت – علی‌آباد عسگرخان  

اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان عزت – علی‌آباد عسگرخان   اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان عزت – علی‌آباد عسگرخان : آزمون مدارس تیزهوشان عزت – علی‌آباد عسگرخان هرساله در دو پایه هفتم و دهم برگزار گردید. دانش آموزانی که داوظلب شرکت در آزمون تیزهوشان بوده و از طریق سایت سازمان استعدادهای درخشان ثبت نام خود را انجام داده بودند ، ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام مدارس شاهد عزت – علی‌آباد عسگرخان

ثبت نام مدارس شاهد عزت – علی‌آباد عسگرخان ثبت نام مدارس شاهد برای جذب دانش آموزان متقاضی تحصیل در مدارس شاهد عزت – علی‌آباد عسگرخان در سالتحصیلی جدید هرساله از اول خرداد شروع می شود. پیش ثبت نام مدارس شاهد عزت – علی‌آباد عسگرخان طبق روال سال های اخیر در تمامی مقاطع تحصیلی که شامل : ثبت نام مدارس شاهد ...

بیشتر بخوانید »

کارت ورود به جلسه تیزهوشان عزت – علی‌آباد عسگرخان

کارت ورود به جلسه تیزهوشان عزت – علی‌آباد عسگرخان کارت ورود به جلسه آزمون تیزهوشان عزت – علی‌آباد عسگرخان را چگونه دریافت کنیم؟ آزمون ورودی مدارس تیزهوشان در اردیبشهت و خرداد ماه برگزار خواهد شد و داوطلبانی که در آزمون شرکت نموده اند جهت شرکت در جلسه آزمون نیاز به دریافت کارت ورود به آزمون تیزهوشان را دارند تا مجاز ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی چورن – چیلک سفلی

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی چورن – چیلک سفلی ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی چورن – چیلک سفلی  : مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی جزء مدارس استعدادهای درخشان و بسیار پر طرفدار در کشور می باشند و به دلیل بالاتر بودن سطح علمی و امکانات اموزشی در این مدارس ، بسیاری از والدین تمایل دارند فرزندانشان ...

بیشتر بخوانید »

اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان چورن – چیلک سفلی  

اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان چورن – چیلک سفلی   اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان چورن – چیلک سفلی : آزمون مدارس تیزهوشان چورن – چیلک سفلی هرساله در دو پایه هفتم و دهم برگزار گردید. دانش آموزانی که داوظلب شرکت در آزمون تیزهوشان بوده و از طریق سایت سازمان استعدادهای درخشان ثبت نام خود را انجام داده بودند ، ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان چورن – چیلک سفلی

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان چورن – چیلک سفلی مدارس تیزهوشان چورن – چیلک سفلی  هرساله با هدف جذب دانش آموزان علاقه مند به تحصیل در این مدارس اقدام به برگزاری آزمون ورودی می نماید و دانش آموزان بسیاری داوطلب شرکت در آزمون ورودی این مدارس می باشند، زیرا مدارس تیزهوشان چورن – چیلک سفلی  کیفیت آموزشی مناسب و همچنین ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام مدارس شاهد چورن – چیلک سفلی

ثبت نام مدارس شاهد چورن – چیلک سفلی ثبت نام مدارس شاهد برای جذب دانش آموزان متقاضی تحصیل در مدارس شاهد چورن – چیلک سفلی در سالتحصیلی جدید هرساله از اول خرداد شروع می شود. پیش ثبت نام مدارس شاهد چورن – چیلک سفلی طبق روال سال های اخیر در تمامی مقاطع تحصیلی که شامل : ثبت نام مدارس شاهد ...

بیشتر بخوانید »

کارت ورود به جلسه تیزهوشان چورن – چیلک سفلی

کارت ورود به جلسه تیزهوشان چورن – چیلک سفلی کارت ورود به جلسه آزمون تیزهوشان چورن – چیلک سفلی را چگونه دریافت کنیم؟ آزمون ورودی مدارس تیزهوشان در اردیبشهت و خرداد ماه برگزار خواهد شد و داوطلبانی که در آزمون شرکت نموده اند جهت شرکت در جلسه آزمون نیاز به دریافت کارت ورود به آزمون تیزهوشان را دارند تا مجاز ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی اناده – انارجار

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی اناده – انارجار ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی اناده – انارجار  : مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی جزء مدارس استعدادهای درخشان و بسیار پر طرفدار در کشور می باشند و به دلیل بالاتر بودن سطح علمی و امکانات اموزشی در این مدارس ، بسیاری از والدین تمایل دارند فرزندانشان در یکی ...

بیشتر بخوانید »

اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان اناده – انارجار  

اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان اناده – انارجار   اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان اناده – انارجار : آزمون مدارس تیزهوشان اناده – انارجار هرساله در دو پایه هفتم و دهم برگزار گردید. دانش آموزانی که داوظلب شرکت در آزمون تیزهوشان بوده و از طریق سایت سازمان استعدادهای درخشان ثبت نام خود را انجام داده بودند ، در خرداد ماه ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان اناده – انارجار

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان اناده – انارجار مدارس تیزهوشان اناده – انارجار  هرساله با هدف جذب دانش آموزان علاقه مند به تحصیل در این مدارس اقدام به برگزاری آزمون ورودی می نماید و دانش آموزان بسیاری داوطلب شرکت در آزمون ورودی این مدارس می باشند، زیرا مدارس تیزهوشان اناده – انارجار  کیفیت آموزشی مناسب و همچنین سطح علمی بالاتری ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام مدارس شاهد اناده – انارجار

ثبت نام مدارس شاهد اناده – انارجار ثبت نام مدارس شاهد برای جذب دانش آموزان متقاضی تحصیل در مدارس شاهد اناده – انارجار در سالتحصیلی جدید هرساله از اول خرداد شروع می شود. پیش ثبت نام مدارس شاهد اناده – انارجار طبق روال سال های اخیر در تمامی مقاطع تحصیلی که شامل : ثبت نام مدارس شاهد ابتدایی ، ثبت ...

بیشتر بخوانید »

کارت ورود به جلسه تیزهوشان اناده – انارجار

کارت ورود به جلسه تیزهوشان اناده – انارجار کارت ورود به جلسه آزمون تیزهوشان اناده – انارجار را چگونه دریافت کنیم؟ آزمون ورودی مدارس تیزهوشان در اردیبشهت و خرداد ماه برگزار خواهد شد و داوطلبانی که در آزمون شرکت نموده اند جهت شرکت در جلسه آزمون نیاز به دریافت کارت ورود به آزمون تیزهوشان را دارند تا مجاز به شرکت ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی اسماعیل‌آقامحله – اطرب

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی اسماعیل‌آقامحله – اطرب ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی اسماعیل‌آقامحله – اطرب  : مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی جزء مدارس استعدادهای درخشان و بسیار پر طرفدار در کشور می باشند و به دلیل بالاتر بودن سطح علمی و امکانات اموزشی در این مدارس ، بسیاری از والدین تمایل دارند فرزندانشان در یکی ...

بیشتر بخوانید »

اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان اسماعیل‌آقامحله – اطرب  

اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان اسماعیل‌آقامحله – اطرب   اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان اسماعیل‌آقامحله – اطرب : آزمون مدارس تیزهوشان اسماعیل‌آقامحله – اطرب هرساله در دو پایه هفتم و دهم برگزار گردید. دانش آموزانی که داوظلب شرکت در آزمون تیزهوشان بوده و از طریق سایت سازمان استعدادهای درخشان ثبت نام خود را انجام داده بودند ، در خرداد ماه ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان اسماعیل‌آقامحله – اطرب

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان اسماعیل‌آقامحله – اطرب مدارس تیزهوشان اسماعیل‌آقامحله – اطرب  هرساله با هدف جذب دانش آموزان علاقه مند به تحصیل در این مدارس اقدام به برگزاری آزمون ورودی می نماید و دانش آموزان بسیاری داوطلب شرکت در آزمون ورودی این مدارس می باشند، زیرا مدارس تیزهوشان اسماعیل‌آقامحله – اطرب  کیفیت آموزشی مناسب و همچنین سطح علمی بالاتری ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام مدارس شاهد اسماعیل‌آقامحله – اطرب

ثبت نام مدارس شاهد اسماعیل‌آقامحله – اطرب ثبت نام مدارس شاهد برای جذب دانش آموزان متقاضی تحصیل در مدارس شاهد اسماعیل‌آقامحله – اطرب در سالتحصیلی جدید هرساله از اول خرداد شروع می شود. پیش ثبت نام مدارس شاهد اسماعیل‌آقامحله – اطرب طبق روال سال های اخیر در تمامی مقاطع تحصیلی که شامل : ثبت نام مدارس شاهد ابتدایی ، ثبت ...

بیشتر بخوانید »

کارت ورود به جلسه تیزهوشان اسماعیل‌آقامحله – اطرب

کارت ورود به جلسه تیزهوشان اسماعیل‌آقامحله – اطرب کارت ورود به جلسه آزمون تیزهوشان اسماعیل‌آقامحله – اطرب را چگونه دریافت کنیم؟ آزمون ورودی مدارس تیزهوشان در اردیبشهت و خرداد ماه برگزار خواهد شد و داوطلبانی که در آزمون شرکت نموده اند جهت شرکت در جلسه آزمون نیاز به دریافت کارت ورود به آزمون تیزهوشان را دارند تا مجاز به شرکت ...

بیشتر بخوانید »

کارت ورود به جلسه تیزهوشان کلوسا – کنس‌مرز

کارت ورود به جلسه تیزهوشان کلوسا – کنس‌مرز کارت ورود به جلسه آزمون تیزهوشان کلوسا – کنس‌مرز را چگونه دریافت کنیم؟ آزمون ورودی مدارس تیزهوشان در اردیبشهت و خرداد ماه برگزار خواهد شد و داوطلبانی که در آزمون شرکت نموده اند جهت شرکت در جلسه آزمون نیاز به دریافت کارت ورود به آزمون تیزهوشان را دارند تا مجاز به شرکت ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام مدارس شاهد کلوسا – کنس‌مرز

ثبت نام مدارس شاهد کلوسا – کنس‌مرز ثبت نام مدارس شاهد برای جذب دانش آموزان متقاضی تحصیل در مدارس شاهد کلوسا – کنس‌مرز در سالتحصیلی جدید هرساله از اول خرداد شروع می شود. پیش ثبت نام مدارس شاهد کلوسا – کنس‌مرز طبق روال سال های اخیر در تمامی مقاطع تحصیلی که شامل : ثبت نام مدارس شاهد ابتدایی ، ثبت ...

بیشتر بخوانید »