خانه / تیزهوشان و نمونه دلوتی (صفحه 5)

تیزهوشان و نمونه دلوتی

اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان بان رحمان – بانروشان  

اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان بان رحمان – بانروشان   اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان بان رحمان – بانروشان : آزمون مدارس تیزهوشان بان رحمان – بانروشان هرساله در دو پایه هفتم و دهم برگزار گردید. دانش آموزانی که داوظلب شرکت در آزمون تیزهوشان بوده و از طریق سایت سازمان استعدادهای درخشان ثبت نام خود را انجام داده بودند ، ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی بان رحمان – بانروشان

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی بان رحمان – بانروشان ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی بان رحمان – بانروشان  : مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی جزء مدارس استعدادهای درخشان و بسیار پر طرفدار در کشور می باشند و به دلیل بالاتر بودن سطح علمی و امکانات اموزشی در این مدارس ، بسیاری از والدین تمایل دارند فرزندانشان ...

بیشتر بخوانید »

کارت ورود به جلسه تیزهوشان چقاپوکه – چم ژاب

کارت ورود به جلسه تیزهوشان چقاپوکه – چم ژاب کارت ورود به جلسه آزمون تیزهوشان چقاپوکه – چم ژاب را چگونه دریافت کنیم؟ آزمون ورودی مدارس تیزهوشان در اردیبشهت و خرداد ماه برگزار خواهد شد و داوطلبانی که در آزمون شرکت نموده اند جهت شرکت در جلسه آزمون نیاز به دریافت کارت ورود به آزمون تیزهوشان را دارند تا مجاز ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام مدارس شاهد چقاپوکه – چم ژاب

ثبت نام مدارس شاهد چقاپوکه – چم ژاب ثبت نام مدارس شاهد برای جذب دانش آموزان متقاضی تحصیل در مدارس شاهد چقاپوکه – چم ژاب در سالتحصیلی جدید هرساله از اول خرداد شروع می شود. پیش ثبت نام مدارس شاهد چقاپوکه – چم ژاب طبق روال سال های اخیر در تمامی مقاطع تحصیلی که شامل : ثبت نام مدارس شاهد ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان چقاپوکه – چم ژاب

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان چقاپوکه – چم ژاب مدارس تیزهوشان چقاپوکه – چم ژاب  هرساله با هدف جذب دانش آموزان علاقه مند به تحصیل در این مدارس اقدام به برگزاری آزمون ورودی می نماید و دانش آموزان بسیاری داوطلب شرکت در آزمون ورودی این مدارس می باشند، زیرا مدارس تیزهوشان چقاپوکه – چم ژاب  کیفیت آموزشی مناسب و همچنین ...

بیشتر بخوانید »

اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان چقاپوکه – چم ژاب  

اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان چقاپوکه – چم ژاب   اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان چقاپوکه – چم ژاب : آزمون مدارس تیزهوشان چقاپوکه – چم ژاب هرساله در دو پایه هفتم و دهم برگزار گردید. دانش آموزانی که داوظلب شرکت در آزمون تیزهوشان بوده و از طریق سایت سازمان استعدادهای درخشان ثبت نام خود را انجام داده بودند ، ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی چقاپوکه – چم ژاب

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی چقاپوکه – چم ژاب ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی چقاپوکه – چم ژاب  : مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی جزء مدارس استعدادهای درخشان و بسیار پر طرفدار در کشور می باشند و به دلیل بالاتر بودن سطح علمی و امکانات اموزشی در این مدارس ، بسیاری از والدین تمایل دارند فرزندانشان ...

بیشتر بخوانید »

کارت ورود به جلسه تیزهوشان سرتنگ بهرام‌خانی – گچ کوبان

کارت ورود به جلسه تیزهوشان سرتنگ بهرام‌خانی – گچ کوبان کارت ورود به جلسه آزمون تیزهوشان سرتنگ بهرام‌خانی – گچ کوبان را چگونه دریافت کنیم؟ آزمون ورودی مدارس تیزهوشان در اردیبشهت و خرداد ماه برگزار خواهد شد و داوطلبانی که در آزمون شرکت نموده اند جهت شرکت در جلسه آزمون نیاز به دریافت کارت ورود به آزمون تیزهوشان را دارند ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام مدارس شاهد سرتنگ بهرام‌خانی – گچ کوبان

ثبت نام مدارس شاهد سرتنگ بهرام‌خانی – گچ کوبان ثبت نام مدارس شاهد برای جذب دانش آموزان متقاضی تحصیل در مدارس شاهد سرتنگ بهرام‌خانی – گچ کوبان در سالتحصیلی جدید هرساله از اول خرداد شروع می شود. پیش ثبت نام مدارس شاهد سرتنگ بهرام‌خانی – گچ کوبان طبق روال سال های اخیر در تمامی مقاطع تحصیلی که شامل : ثبت ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان سرتنگ بهرام‌خانی – گچ کوبان

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان سرتنگ بهرام‌خانی – گچ کوبان مدارس تیزهوشان سرتنگ بهرام‌خانی – گچ کوبان  هرساله با هدف جذب دانش آموزان علاقه مند به تحصیل در این مدارس اقدام به برگزاری آزمون ورودی می نماید و دانش آموزان بسیاری داوطلب شرکت در آزمون ورودی این مدارس می باشند، زیرا مدارس تیزهوشان سرتنگ بهرام‌خانی – گچ کوبان  کیفیت آموزشی ...

بیشتر بخوانید »

اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان سرتنگ بهرام‌خانی – گچ کوبان  

اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان سرتنگ بهرام‌خانی – گچ کوبان   اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان سرتنگ بهرام‌خانی – گچ کوبان : آزمون مدارس تیزهوشان سرتنگ بهرام‌خانی – گچ کوبان هرساله در دو پایه هفتم و دهم برگزار گردید. دانش آموزانی که داوظلب شرکت در آزمون تیزهوشان بوده و از طریق سایت سازمان استعدادهای درخشان ثبت نام خود را انجام ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی سرتنگ بهرام‌خانی – گچ کوبان

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی سرتنگ بهرام‌خانی – گچ کوبان ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی سرتنگ بهرام‌خانی – گچ کوبان  : مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی جزء مدارس استعدادهای درخشان و بسیار پر طرفدار در کشور می باشند و به دلیل بالاتر بودن سطح علمی و امکانات اموزشی در این مدارس ، بسیاری از والدین تمایل ...

بیشتر بخوانید »

کارت ورود به جلسه تیزهوشان برجعلی – بگ‌بگ بان خشگ

کارت ورود به جلسه تیزهوشان برجعلی – بگ‌بگ بان خشگ کارت ورود به جلسه آزمون تیزهوشان برجعلی – بگ‌بگ بان خشگ را چگونه دریافت کنیم؟ آزمون ورودی مدارس تیزهوشان در اردیبشهت و خرداد ماه برگزار خواهد شد و داوطلبانی که در آزمون شرکت نموده اند جهت شرکت در جلسه آزمون نیاز به دریافت کارت ورود به آزمون تیزهوشان را دارند ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام مدارس شاهد برجعلی – بگ‌بگ بان خشگ

ثبت نام مدارس شاهد برجعلی – بگ‌بگ بان خشگ ثبت نام مدارس شاهد برای جذب دانش آموزان متقاضی تحصیل در مدارس شاهد برجعلی – بگ‌بگ بان خشگ در سالتحصیلی جدید هرساله از اول خرداد شروع می شود. پیش ثبت نام مدارس شاهد برجعلی – بگ‌بگ بان خشگ طبق روال سال های اخیر در تمامی مقاطع تحصیلی که شامل : ثبت ...

بیشتر بخوانید »

اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان کوزه تپراقی – کولانکوه  

اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان کوزه تپراقی – کولانکوه   اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان کوزه تپراقی – کولانکوه : آزمون مدارس تیزهوشان کوزه تپراقی – کولانکوه هرساله در دو پایه هفتم و دهم برگزار گردید. دانش آموزانی که داوظلب شرکت در آزمون تیزهوشان بوده و از طریق سایت سازمان استعدادهای درخشان ثبت نام خود را انجام داده بودند ، ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان برجعلی – بگ‌بگ بان خشگ

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان برجعلی – بگ‌بگ بان خشگ مدارس تیزهوشان برجعلی – بگ‌بگ بان خشگ  هرساله با هدف جذب دانش آموزان علاقه مند به تحصیل در این مدارس اقدام به برگزاری آزمون ورودی می نماید و دانش آموزان بسیاری داوطلب شرکت در آزمون ورودی این مدارس می باشند، زیرا مدارس تیزهوشان برجعلی – بگ‌بگ بان خشگ  کیفیت آموزشی ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی برجعلی – بگ‌بگ بان خشگ

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی برجعلی – بگ‌بگ بان خشگ ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی برجعلی – بگ‌بگ بان خشگ  : مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی جزء مدارس استعدادهای درخشان و بسیار پر طرفدار در کشور می باشند و به دلیل بالاتر بودن سطح علمی و امکانات اموزشی در این مدارس ، بسیاری از والدین تمایل ...

بیشتر بخوانید »

کارت ورود به جلسه تیزهوشان عموقین – قاسم قشلاقی

کارت ورود به جلسه تیزهوشان عموقین – قاسم قشلاقی کارت ورود به جلسه آزمون تیزهوشان عموقین – قاسم قشلاقی را چگونه دریافت کنیم؟ آزمون ورودی مدارس تیزهوشان در اردیبشهت و خرداد ماه برگزار خواهد شد و داوطلبانی که در آزمون شرکت نموده اند جهت شرکت در جلسه آزمون نیاز به دریافت کارت ورود به آزمون تیزهوشان را دارند تا مجاز ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام مدارس شاهد عموقین – قاسم قشلاقی

ثبت نام مدارس شاهد عموقین – قاسم قشلاقی ثبت نام مدارس شاهد برای جذب دانش آموزان متقاضی تحصیل در مدارس شاهد عموقین – قاسم قشلاقی در سالتحصیلی جدید هرساله از اول خرداد شروع می شود. پیش ثبت نام مدارس شاهد عموقین – قاسم قشلاقی طبق روال سال های اخیر در تمامی مقاطع تحصیلی که شامل : ثبت نام مدارس شاهد ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان عموقین – قاسم قشلاقی

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان عموقین – قاسم قشلاقی مدارس تیزهوشان عموقین – قاسم قشلاقی  هرساله با هدف جذب دانش آموزان علاقه مند به تحصیل در این مدارس اقدام به برگزاری آزمون ورودی می نماید و دانش آموزان بسیاری داوطلب شرکت در آزمون ورودی این مدارس می باشند، زیرا مدارس تیزهوشان عموقین – قاسم قشلاقی  کیفیت آموزشی مناسب و همچنین ...

بیشتر بخوانید »

اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان عموقین – قاسم قشلاقی  

اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان عموقین – قاسم قشلاقی   اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان عموقین – قاسم قشلاقی : آزمون مدارس تیزهوشان عموقین – قاسم قشلاقی هرساله در دو پایه هفتم و دهم برگزار گردید. دانش آموزانی که داوظلب شرکت در آزمون تیزهوشان بوده و از طریق سایت سازمان استعدادهای درخشان ثبت نام خود را انجام داده بودند ، ...

بیشتر بخوانید »