خانه / تیزهوشان و نمونه دلوتی (صفحه 17)

تیزهوشان و نمونه دلوتی

کارت ورود به جلسه تیزهوشان اسفستانج – اصفهانجیق

کارت ورود به جلسه تیزهوشان اسفستانج – اصفهانجیق کارت ورود به جلسه آزمون تیزهوشان اسفستانج – اصفهانجیق  را چگونه دریافت کنیم؟ آزمون ورودی مدارس تیزهوشان در اردیبشهت و خرداد ماه برگزار خواهد شد و داوطلبانی که در آزمون شرکت نموده اند جهت شرکت در جلسه آزمون نیاز به دریافت کارت ورود به آزمون تیزهوشان را دارند تا مجاز به شرکت ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان اسفستانج – اصفهانجیق

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان اسفستانج – اصفهانجیق مدارس تیزهوشان اسفستانج – اصفهانجیق   هرساله با هدف جذب دانش آموزان علاقه مند به تحصیل در این مدارس اقدام به برگزاری آزمون ورودی می نماید و دانش آموزان بسیاری داوطلب شرکت در آزمون ورودی این مدارس می باشند، زیرا مدارس تیزهوشان اسفستانج – اصفهانجیق   کیفیت آموزشی مناسب و همچنین سطح علمی بالاتری ...

بیشتر بخوانید »

اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان اسفستانج – اصفهانجیق   

اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان اسفستانج – اصفهانجیق    اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان اسفستانج – اصفهانجیق  : آزمون مدارس تیزهوشان اسفستانج – اصفهانجیق  هرساله در دو پایه هفتم و دهم برگزار گردید. دانش آموزانی که داوظلب شرکت در آزمون تیزهوشان بوده و از طریق سایت سازمان استعدادهای درخشان ثبت نام خود را انجام داده بودند ، در خرداد ماه ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی اسفستانج – اصفهانجیق  

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی اسفستانج – اصفهانجیق   ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی اسفستانج – اصفهانجیق   : مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی جزء مدارس استعدادهای درخشان و بسیار پر طرفدار در کشور می باشند و به دلیل بالاتر بودن سطح علمی و امکانات اموزشی در این مدارس ، بسیاری از والدین تمایل دارند فرزندانشان در ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان ساربانقلی – سرکنددیزج

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان ساربانقلی – سرکنددیزج مدارس تیزهوشان ساربانقلی – سرکنددیزج  هرساله با هدف جذب دانش آموزان علاقه مند به تحصیل در این مدارس اقدام به برگزاری آزمون ورودی می نماید و دانش آموزان بسیاری داوطلب شرکت در آزمون ورودی این مدارس می باشند، زیرا مدارس تیزهوشان ساربانقلی – سرکنددیزج  کیفیت آموزشی مناسب و همچنین سطح علمی بالاتری ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی ساربانقلی – سرکنددیزج

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی ساربانقلی – سرکنددیزج ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی ساربانقلی – سرکنددیزج  : مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی جزء مدارس استعدادهای درخشان و بسیار پر طرفدار در کشور می باشند و به دلیل بالاتر بودن سطح علمی و امکانات اموزشی در این مدارس ، بسیاری از والدین تمایل دارند فرزندانشان در یکی ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان اندرآب – اورتاکند

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان اندرآب – اورتاکند مدارس تیزهوشان اندرآب – اورتاکند هرساله با هدف جذب دانش آموزان علاقه مند به تحصیل در این مدارس اقدام به برگزاری آزمون ورودی می نماید و دانش آموزان بسیاری داوطلب شرکت در آزمون ورودی این مدارس می باشند، زیرا مدارس تیزهوشان اندرآب – اورتاکند کیفیت آموزشی مناسب و همچنین سطح علمی بالاتری ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی اندرآب – اورتاکند

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی اندرآب – اورتاکند ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی اندرآب – اورتاکند : مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی جزء مدارس استعدادهای درخشان و بسیار پر طرفدار در کشور می باشند و به دلیل بالاتر بودن سطح علمی و امکانات اموزشی در این مدارس ، بسیاری از والدین تمایل دارند فرزندانشان در یکی ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان اینه لو – بابایلوی جانانلو

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان اینه لو – بابایلوی جانانلو مدارس تیزهوشان اینه لو – بابایلوی جانانلو هرساله با هدف جذب دانش آموزان علاقه مند به تحصیل در این مدارس اقدام به برگزاری آزمون ورودی می نماید و دانش آموزان بسیاری داوطلب شرکت در آزمون ورودی این مدارس می باشند، زیرا مدارس تیزهوشان اینه لو – بابایلوی جانانلو کیفیت آموزشی ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی اینه لو – بابایلوی جانانلو

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی اینه لو – بابایلوی جانانلو ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی اینه لو – بابایلوی جانانلو : مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی جزء مدارس استعدادهای درخشان و بسیار پر طرفدار در کشور می باشند و به دلیل بالاتر بودن سطح علمی و امکانات اموزشی در این مدارس ، بسیاری از والدین تمایل ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان واحد بایجوق – بایرام کندی

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان واحد بایجوق – بایرام کندی مدارس تیزهوشان واحد بایجوق – بایرام کندی هرساله با هدف جذب دانش آموزان علاقه مند به تحصیل در این مدارس اقدام به برگزاری آزمون ورودی می نماید و دانش آموزان بسیاری داوطلب شرکت در آزمون ورودی این مدارس می باشند، زیرا مدارس تیزهوشان واحد بایجوق – بایرام کندی کیفیت آموزشی ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی واحد بایجوق – بایرام کندی

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی واحد بایجوق – بایرام کندی ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی واحد بایجوق – بایرام کندی : مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی جزء مدارس استعدادهای درخشان و بسیار پر طرفدار در کشور می باشند و به دلیل بالاتر بودن سطح علمی و امکانات اموزشی در این مدارس ، بسیاری از والدین تمایل ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان قره چی معدن – قره درق

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان قره چی معدن – قره درق مدارس تیزهوشان قره چی معدن – قره درق هرساله با هدف جذب دانش آموزان علاقه مند به تحصیل در این مدارس اقدام به برگزاری آزمون ورودی می نماید و دانش آموزان بسیاری داوطلب شرکت در آزمون ورودی این مدارس می باشند، زیرا مدارس تیزهوشان قره چی معدن – قره ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی قره چی معدن – قره درق

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی قره چی معدن – قره درق ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی قره چی معدن – قره درق : مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی جزء مدارس استعدادهای درخشان و بسیار پر طرفدار در کشور می باشند و به دلیل بالاتر بودن سطح علمی و امکانات اموزشی در این مدارس ، بسیاری از ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان نهر – ورگل

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان نهر – ورگل مدارس تیزهوشان نهر – ورگل هرساله با هدف جذب دانش آموزان علاقه مند به تحصیل در این مدارس اقدام به برگزاری آزمون ورودی می نماید و دانش آموزان بسیاری داوطلب شرکت در آزمون ورودی این مدارس می باشند، زیرا مدارس تیزهوشان نهر – ورگل کیفیت آموزشی مناسب و همچنین سطح علمی بالاتری ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی نهر – ورگل

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی نهر – ورگل ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی نهر – ورگل : مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی جزء مدارس استعدادهای درخشان و بسیار پر طرفدار در کشور می باشند و به دلیل بالاتر بودن سطح علمی و امکانات اموزشی در این مدارس ، بسیاری از والدین تمایل دارند فرزندانشان در یکی ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی جغر – جوریم

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی جغر – جوریم ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی جغر – جوریم : مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی جزء مدارس استعدادهای درخشان و بسیار پر طرفدار در کشور می باشند و به دلیل بالاتر بودن سطح علمی و امکانات اموزشی در این مدارس ، بسیاری از والدین تمایل دارند فرزندانشان در یکی ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان جغر – جوریم

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان جغر – جوریم مدارس تیزهوشان جغر – جوریم هرساله با هدف جذب دانش آموزان علاقه مند به تحصیل در این مدارس اقدام به برگزاری آزمون ورودی می نماید و دانش آموزان بسیاری داوطلب شرکت در آزمون ورودی این مدارس می باشند، زیرا مدارس تیزهوشان جغر – جوریم کیفیت آموزشی مناسب و همچنین سطح علمی بالاتری ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان واحد سرقین – سلطان آباد

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان واحد سرقین – سلطان آباد مدارس تیزهوشان واحد سرقین – سلطان آباد هرساله با هدف جذب دانش آموزان علاقه مند به تحصیل در این مدارس اقدام به برگزاری آزمون ورودی می نماید و دانش آموزان بسیاری داوطلب شرکت در آزمون ورودی این مدارس می باشند، زیرا مدارس تیزهوشان واحد سرقین – سلطان آباد کیفیت آموزشی ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی واحد سرقین – سلطان آباد

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی واحد سرقین – سلطان آباد ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی واحد سرقین – سلطان آباد : مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی جزء مدارس استعدادهای درخشان و بسیار پر طرفدار در کشور می باشند و به دلیل بالاتر بودن سطح علمی و امکانات اموزشی در این مدارس ، بسیاری از والدین تمایل ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی واحد ارنان – ازناب خالصه

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی واحد ارنان – ازناب خالصه ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی واحد ارنان – ازناب خالصه : مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی جزء مدارس استعدادهای درخشان و بسیار پر طرفدار در کشور می باشند و به دلیل بالاتر بودن سطح علمی و امکانات اموزشی در این مدارس ، بسیاری از والدین تمایل ...

بیشتر بخوانید »