خانه / تیزهوشان و نمونه دلوتی (صفحه 15)

تیزهوشان و نمونه دلوتی

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان اورسی – اودلان علیا

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان اورسی – اودلان علیا مدارس تیزهوشان اورسی – اودلان علیا  هرساله با هدف جذب دانش آموزان علاقه مند به تحصیل در این مدارس اقدام به برگزاری آزمون ورودی می نماید و دانش آموزان بسیاری داوطلب شرکت در آزمون ورودی این مدارس می باشند، زیرا مدارس تیزهوشان اورسی – اودلان علیا  کیفیت آموزشی مناسب و همچنین ...

بیشتر بخوانید »

اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان اورسی – اودلان علیا  

اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان اورسی – اودلان علیا   اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان اورسی – اودلان علیا : آزمون مدارس تیزهوشان اورسی – اودلان علیا هرساله در دو پایه هفتم و دهم برگزار گردید. دانش آموزانی که داوظلب شرکت در آزمون تیزهوشان بوده و از طریق سایت سازمان استعدادهای درخشان ثبت نام خود را انجام داده بودند ، ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی اورسی – اودلان علیا

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی اورسی – اودلان علیا ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی اورسی – اودلان علیا  : مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی جزء مدارس استعدادهای درخشان و بسیار پر طرفدار در کشور می باشند و به دلیل بالاتر بودن سطح علمی و امکانات اموزشی در این مدارس ، بسیاری از والدین تمایل دارند فرزندانشان ...

بیشتر بخوانید »

کارت ورود به جلسه تیزهوشان اوزان ملک – اوزان اسکندری

کارت ورود به جلسه تیزهوشان اوزان ملک – اوزان اسکندری کارت ورود به جلسه آزمون تیزهوشان اوزان ملک – اوزان اسکندری را چگونه دریافت کنیم؟ آزمون ورودی مدارس تیزهوشان در اردیبشهت و خرداد ماه برگزار خواهد شد و داوطلبانی که در آزمون شرکت نموده اند جهت شرکت در جلسه آزمون نیاز به دریافت کارت ورود به آزمون تیزهوشان را دارند ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام مدارس شاهد اوزان ملک – اوزان اسکندری

ثبت نام مدارس شاهد اوزان ملک – اوزان اسکندری ثبت نام مدارس شاهد برای جذب دانش آموزان متقاضی تحصیل در مدارس شاهد اوزان ملک – اوزان اسکندری در سالتحصیلی جدید هرساله از اول خرداد شروع می شود. پیش ثبت نام مدارس شاهد اوزان ملک – اوزان اسکندری طبق روال سال های اخیر در تمامی مقاطع تحصیلی که شامل : ثبت ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان اوزان ملک – اوزان اسکندری

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان اوزان ملک – اوزان اسکندری مدارس تیزهوشان اوزان ملک – اوزان اسکندری  هرساله با هدف جذب دانش آموزان علاقه مند به تحصیل در این مدارس اقدام به برگزاری آزمون ورودی می نماید و دانش آموزان بسیاری داوطلب شرکت در آزمون ورودی این مدارس می باشند، زیرا مدارس تیزهوشان اوزان ملک – اوزان اسکندری  کیفیت آموزشی ...

بیشتر بخوانید »

اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان اوزان ملک – اوزان اسکندری  

اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان اوزان ملک – اوزان اسکندری   اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان اوزان ملک – اوزان اسکندری : آزمون مدارس تیزهوشان اوزان ملک – اوزان اسکندری هرساله در دو پایه هفتم و دهم برگزار گردید. دانش آموزانی که داوظلب شرکت در آزمون تیزهوشان بوده و از طریق سایت سازمان استعدادهای درخشان ثبت نام خود را انجام ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی اوزان ملک – اوزان اسکندری

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی اوزان ملک – اوزان اسکندری ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی اوزان ملک – اوزان اسکندری  : مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی جزء مدارس استعدادهای درخشان و بسیار پر طرفدار در کشور می باشند و به دلیل بالاتر بودن سطح علمی و امکانات اموزشی در این مدارس ، بسیاری از والدین تمایل ...

بیشتر بخوانید »

کارت ورود به جلسه تیزهوشان تازه‌کندشریف‌آباد – تپراقلو

کارت ورود به جلسه تیزهوشان تازه‌کندشریف‌آباد – تپراقلو کارت ورود به جلسه آزمون تیزهوشان تازه‌کندشریف‌آباد – تپراقلو را چگونه دریافت کنیم؟ آزمون ورودی مدارس تیزهوشان در اردیبشهت و خرداد ماه برگزار خواهد شد و داوطلبانی که در آزمون شرکت نموده اند جهت شرکت در جلسه آزمون نیاز به دریافت کارت ورود به آزمون تیزهوشان را دارند تا مجاز به شرکت ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام مدارس شاهد تازه‌کندشریف‌آباد – تپراقلو

ثبت نام مدارس شاهد تازه‌کندشریف‌آباد – تپراقلو ثبت نام مدارس شاهد برای جذب دانش آموزان متقاضی تحصیل در مدارس شاهد تازه‌کندشریف‌آباد – تپراقلو در سالتحصیلی جدید هرساله از اول خرداد شروع می شود. پیش ثبت نام مدارس شاهد تازه‌کندشریف‌آباد – تپراقلو طبق روال سال های اخیر در تمامی مقاطع تحصیلی که شامل : ثبت نام مدارس شاهد ابتدایی ، ثبت ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان تازه‌کندشریف‌آباد – تپراقلو

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان تازه‌کندشریف‌آباد – تپراقلو مدارس تیزهوشان تازه‌کندشریف‌آباد – تپراقلو  هرساله با هدف جذب دانش آموزان علاقه مند به تحصیل در این مدارس اقدام به برگزاری آزمون ورودی می نماید و دانش آموزان بسیاری داوطلب شرکت در آزمون ورودی این مدارس می باشند، زیرا مدارس تیزهوشان تازه‌کندشریف‌آباد – تپراقلو  کیفیت آموزشی مناسب و همچنین سطح علمی بالاتری ...

بیشتر بخوانید »

اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان تازه‌کندشریف‌آباد – تپراقلو  

اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان تازه‌کندشریف‌آباد – تپراقلو   اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان تازه‌کندشریف‌آباد – تپراقلو : آزمون مدارس تیزهوشان تازه‌کندشریف‌آباد – تپراقلو هرساله در دو پایه هفتم و دهم برگزار گردید. دانش آموزانی که داوظلب شرکت در آزمون تیزهوشان بوده و از طریق سایت سازمان استعدادهای درخشان ثبت نام خود را انجام داده بودند ، در خرداد ماه ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی تازه‌کندشریف‌آباد – تپراقلو

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی تازه‌کندشریف‌آباد – تپراقلو ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی تازه‌کندشریف‌آباد – تپراقلو  : مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی جزء مدارس استعدادهای درخشان و بسیار پر طرفدار در کشور می باشند و به دلیل بالاتر بودن سطح علمی و امکانات اموزشی در این مدارس ، بسیاری از والدین تمایل دارند فرزندانشان در یکی ...

بیشتر بخوانید »

کارت ورود به جلسه تیزهوشان اق دوز – انبار سفلی

کارت ورود به جلسه تیزهوشان اق دوز – انبار سفلی کارت ورود به جلسه آزمون تیزهوشان اق دوز – انبار سفلی را چگونه دریافت کنیم؟ آزمون ورودی مدارس تیزهوشان در اردیبشهت و خرداد ماه برگزار خواهد شد و داوطلبانی که در آزمون شرکت نموده اند جهت شرکت در جلسه آزمون نیاز به دریافت کارت ورود به آزمون تیزهوشان را دارند ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان اق دوز – انبار سفلی

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان اق دوز – انبار سفلی مدارس تیزهوشان اق دوز – انبار سفلی هرساله با هدف جذب دانش آموزان علاقه مند به تحصیل در این مدارس اقدام به برگزاری آزمون ورودی می نماید و دانش آموزان بسیاری داوطلب شرکت در آزمون ورودی این مدارس می باشند، زیرا مدارس تیزهوشان اق دوز – انبار سفلی کیفیت آموزشی ...

بیشتر بخوانید »

اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان اق دوز – انبار سفلی  

اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان اق دوز – انبار سفلی   اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان اق دوز – انبار سفلی : آزمون مدارس تیزهوشان اق دوز – انبار سفلی هرساله در دو پایه هفتم و دهم برگزار گردید. دانش آموزانی که داوظلب شرکت در آزمون تیزهوشان بوده و از طریق سایت سازمان استعدادهای درخشان ثبت نام خود را انجام ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی اق دوز – انبار سفلی

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی اق دوز – انبار سفلی ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی اق دوز – انبار سفلی : مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی جزء مدارس استعدادهای درخشان و بسیار پر طرفدار در کشور می باشند و به دلیل بالاتر بودن سطح علمی و امکانات اموزشی در این مدارس ، بسیاری از والدین تمایل ...

بیشتر بخوانید »

کارت ورود به جلسه تیزهوشان سپیسنگ – سروکانی

کارت ورود به جلسه تیزهوشان سپیسنگ – سروکانی کارت ورود به جلسه آزمون تیزهوشان سپیسنگ – سروکانی را چگونه دریافت کنیم؟ آزمون ورودی مدارس تیزهوشان در اردیبشهت و خرداد ماه برگزار خواهد شد و داوطلبانی که در آزمون شرکت نموده اند جهت شرکت در جلسه آزمون نیاز به دریافت کارت ورود به آزمون تیزهوشان را دارند تا مجاز به شرکت ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام مدارس شاهد سپیسنگ – سروکانی

ثبت نام مدارس شاهد سپیسنگ – سروکانی ثبت نام مدارس شاهد برای جذب دانش آموزان متقاضی تحصیل در مدارس شاهد سپیسنگ – سروکانیدر سالتحصیلی جدید هرساله از اول خرداد شروع می شود. پیش ثبت نام مدارس شاهد سپیسنگ – سروکانیطبق روال سال های اخیر در تمامی مقاطع تحصیلی که شامل : ثبت نام مدارس شاهد ابتدایی ، ثبت نام مدارس ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان سپیسنگ – سروکانی

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان سپیسنگ – سروکانی مدارس تیزهوشان سپیسنگ – سروکانی هرساله با هدف جذب دانش آموزان علاقه مند به تحصیل در این مدارس اقدام به برگزاری آزمون ورودی می نماید و دانش آموزان بسیاری داوطلب شرکت در آزمون ورودی این مدارس می باشند، زیرا مدارس تیزهوشان سپیسنگ – سروکانی کیفیت آموزشی مناسب و همچنین سطح علمی بالاتری ...

بیشتر بخوانید »

اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان سپیسنگ – سروکانی  

اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان سپیسنگ – سروکانی   اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان سپیسنگ – سروکانی : آزمون مدارس تیزهوشان سپیسنگ – سروکانی هرساله در دو پایه هفتم و دهم برگزار گردید. دانش آموزانی که داوظلب شرکت در آزمون تیزهوشان بوده و از طریق سایت سازمان استعدادهای درخشان ثبت نام خود را انجام داده بودند ، در خرداد ماه ...

بیشتر بخوانید »