خانه / تیزهوشان و نمونه دلوتی

تیزهوشان و نمونه دلوتی

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی زاوله سفلی – زاوله علیا

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی زاوله سفلی – زاوله علیا ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی زاوله سفلی – زاوله علیا  : مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی جزء مدارس استعدادهای درخشان و بسیار پر طرفدار در کشور می باشند و به دلیل بالاتر بودن سطح علمی و امکانات اموزشی در این مدارس ، بسیاری از والدین تمایل ...

بیشتر بخوانید »

اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان زاوله سفلی – زاوله علیا  

اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان زاوله سفلی – زاوله علیا   اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان زاوله سفلی – زاوله علیا : آزمون مدارس تیزهوشان زاوله سفلی – زاوله علیا هرساله در دو پایه هفتم و دهم برگزار گردید. دانش آموزانی که داوظلب شرکت در آزمون تیزهوشان بوده و از طریق سایت سازمان استعدادهای درخشان ثبت نام خود را انجام ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام مدارس شاهد زاوله سفلی – زاوله علیا

ثبت نام مدارس شاهد زاوله سفلی – زاوله علیا ثبت نام مدارس شاهد برای جذب دانش آموزان متقاضی تحصیل در مدارس شاهد زاوله سفلی – زاوله علیا در سالتحصیلی جدید هرساله از اول خرداد شروع می شود. پیش ثبت نام مدارس شاهد زاوله سفلی – زاوله علیا طبق روال سال های اخیر در تمامی مقاطع تحصیلی که شامل : ثبت ...

بیشتر بخوانید »

کارت ورود به جلسه تیزهوشان زاوله سفلی – زاوله علیا

کارت ورود به جلسه تیزهوشان زاوله سفلی – زاوله علیا کارت ورود به جلسه آزمون تیزهوشان زاوله سفلی – زاوله علیا را چگونه دریافت کنیم؟ آزمون ورودی مدارس تیزهوشان در اردیبشهت و خرداد ماه برگزار خواهد شد و داوطلبانی که در آزمون شرکت نموده اند جهت شرکت در جلسه آزمون نیاز به دریافت کارت ورود به آزمون تیزهوشان را دارند ...

بیشتر بخوانید »

کارت ورود به جلسه تیزهوشان بیموش – بی‌نهر سفلی

کارت ورود به جلسه تیزهوشان بیموش – بی‌نهر سفلی کارت ورود به جلسه آزمون تیزهوشان بیموش – بی‌نهر سفلی را چگونه دریافت کنیم؟ آزمون ورودی مدارس تیزهوشان در اردیبشهت و خرداد ماه برگزار خواهد شد و داوطلبانی که در آزمون شرکت نموده اند جهت شرکت در جلسه آزمون نیاز به دریافت کارت ورود به آزمون تیزهوشان را دارند تا مجاز ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام مدارس شاهد بیموش – بی‌نهر سفلی

ثبت نام مدارس شاهد بیموش – بی‌نهر سفلی ثبت نام مدارس شاهد برای جذب دانش آموزان متقاضی تحصیل در مدارس شاهد بیموش – بی‌نهر سفلی در سالتحصیلی جدید هرساله از اول خرداد شروع می شود. پیش ثبت نام مدارس شاهد بیموش – بی‌نهر سفلی طبق روال سال های اخیر در تمامی مقاطع تحصیلی که شامل : ثبت نام مدارس شاهد ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان بیموش – بی‌نهر سفلی

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان بیموش – بی‌نهر سفلی مدارس تیزهوشان بیموش – بی‌نهر سفلی  هرساله با هدف جذب دانش آموزان علاقه مند به تحصیل در این مدارس اقدام به برگزاری آزمون ورودی می نماید و دانش آموزان بسیاری داوطلب شرکت در آزمون ورودی این مدارس می باشند، زیرا مدارس تیزهوشان بیموش – بی‌نهر سفلی  کیفیت آموزشی مناسب و همچنین ...

بیشتر بخوانید »

اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان بیموش – بی‌نهر سفلی  

اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان بیموش – بی‌نهر سفلی   اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان بیموش – بی‌نهر سفلی : آزمون مدارس تیزهوشان بیموش – بی‌نهر سفلی هرساله در دو پایه هفتم و دهم برگزار گردید. دانش آموزانی که داوظلب شرکت در آزمون تیزهوشان بوده و از طریق سایت سازمان استعدادهای درخشان ثبت نام خود را انجام داده بودند ، ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی بیموش – بی‌نهر سفلی

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی بیموش – بی‌نهر سفلی ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی بیموش – بی‌نهر سفلی  : مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی جزء مدارس استعدادهای درخشان و بسیار پر طرفدار در کشور می باشند و به دلیل بالاتر بودن سطح علمی و امکانات اموزشی در این مدارس ، بسیاری از والدین تمایل دارند فرزندانشان ...

بیشتر بخوانید »

کارت ورود به جلسه تیزهوشان چشمه‌گدار – چمن‌زار سفلی

کارت ورود به جلسه تیزهوشان چشمه‌گدار – چمن‌زار سفلی کارت ورود به جلسه آزمون تیزهوشان چشمه‌گدار – چمن‌زار سفلی را چگونه دریافت کنیم؟ آزمون ورودی مدارس تیزهوشان در اردیبشهت و خرداد ماه برگزار خواهد شد و داوطلبانی که در آزمون شرکت نموده اند جهت شرکت در جلسه آزمون نیاز به دریافت کارت ورود به آزمون تیزهوشان را دارند تا مجاز ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام مدارس شاهد چشمه‌گدار – چمن‌زار سفلی

ثبت نام مدارس شاهد چشمه‌گدار – چمن‌زار سفلی ثبت نام مدارس شاهد برای جذب دانش آموزان متقاضی تحصیل در مدارس شاهد چشمه‌گدار – چمن‌زار سفلی در سالتحصیلی جدید هرساله از اول خرداد شروع می شود. پیش ثبت نام مدارس شاهد چشمه‌گدار – چمن‌زار سفلی طبق روال سال های اخیر در تمامی مقاطع تحصیلی که شامل : ثبت نام مدارس شاهد ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان چشمه‌گدار – چمن‌زار سفلی

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان چشمه‌گدار – چمن‌زار سفلی مدارس تیزهوشان چشمه‌گدار – چمن‌زار سفلی  هرساله با هدف جذب دانش آموزان علاقه مند به تحصیل در این مدارس اقدام به برگزاری آزمون ورودی می نماید و دانش آموزان بسیاری داوطلب شرکت در آزمون ورودی این مدارس می باشند، زیرا مدارس تیزهوشان چشمه‌گدار – چمن‌زار سفلی  کیفیت آموزشی مناسب و همچنین ...

بیشتر بخوانید »

اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان چشمه‌گدار – چمن‌زار سفلی  

اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان چشمه‌گدار – چمن‌زار سفلی   اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان چشمه‌گدار – چمن‌زار سفلی : آزمون مدارس تیزهوشان چشمه‌گدار – چمن‌زار سفلی هرساله در دو پایه هفتم و دهم برگزار گردید. دانش آموزانی که داوظلب شرکت در آزمون تیزهوشان بوده و از طریق سایت سازمان استعدادهای درخشان ثبت نام خود را انجام داده بودند ، ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی چشمه‌گدار – چمن‌زار سفلی

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی چشمه‌گدار – چمن‌زار سفلی ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی چشمه‌گدار – چمن‌زار سفلی  : مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی جزء مدارس استعدادهای درخشان و بسیار پر طرفدار در کشور می باشند و به دلیل بالاتر بودن سطح علمی و امکانات اموزشی در این مدارس ، بسیاری از والدین تمایل دارند فرزندانشان ...

بیشتر بخوانید »

اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان پیرباغ – پیرمقدار  

اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان پیرباغ – پیرمقدار   اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان پیرباغ – پیرمقدار : آزمون مدارس تیزهوشان پیرباغ – پیرمقدار هرساله در دو پایه هفتم و دهم برگزار گردید. دانش آموزانی که داوظلب شرکت در آزمون تیزهوشان بوده و از طریق سایت سازمان استعدادهای درخشان ثبت نام خود را انجام داده بودند ، در خرداد ماه ...

بیشتر بخوانید »

کارت ورود به جلسه تیزهوشان پیرباغ – پیرمقدار

کارت ورود به جلسه تیزهوشان پیرباغ – پیرمقدار کارت ورود به جلسه آزمون تیزهوشان پیرباغ – پیرمقدار را چگونه دریافت کنیم؟ آزمون ورودی مدارس تیزهوشان در اردیبشهت و خرداد ماه برگزار خواهد شد و داوطلبانی که در آزمون شرکت نموده اند جهت شرکت در جلسه آزمون نیاز به دریافت کارت ورود به آزمون تیزهوشان را دارند تا مجاز به شرکت ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان پیرباغ – پیرمقدار

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان پیرباغ – پیرمقدار مدارس تیزهوشان پیرباغ – پیرمقدار  هرساله با هدف جذب دانش آموزان علاقه مند به تحصیل در این مدارس اقدام به برگزاری آزمون ورودی می نماید و دانش آموزان بسیاری داوطلب شرکت در آزمون ورودی این مدارس می باشند، زیرا مدارس تیزهوشان پیرباغ – پیرمقدار  کیفیت آموزشی مناسب و همچنین سطح علمی بالاتری ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام مدارس شاهد پیرباغ – پیرمقدار

ثبت نام مدارس شاهد پیرباغ – پیرمقدار ثبت نام مدارس شاهد برای جذب دانش آموزان متقاضی تحصیل در مدارس شاهد پیرباغ – پیرمقدار در سالتحصیلی جدید هرساله از اول خرداد شروع می شود. پیش ثبت نام مدارس شاهد پیرباغ – پیرمقدار طبق روال سال های اخیر در تمامی مقاطع تحصیلی که شامل : ثبت نام مدارس شاهد ابتدایی ، ثبت ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی پیرباغ – پیرمقدار

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی پیرباغ – پیرمقدار ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی پیرباغ – پیرمقدار  : مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی جزء مدارس استعدادهای درخشان و بسیار پر طرفدار در کشور می باشند و به دلیل بالاتر بودن سطح علمی و امکانات اموزشی در این مدارس ، بسیاری از والدین تمایل دارند فرزندانشان در یکی ...

بیشتر بخوانید »

کارت ورود به جلسه تیزهوشان سفیدبن – سمان

کارت ورود به جلسه تیزهوشان سفیدبن – سمان کارت ورود به جلسه آزمون تیزهوشان سفیدبن – سمان را چگونه دریافت کنیم؟ آزمون ورودی مدارس تیزهوشان در اردیبشهت و خرداد ماه برگزار خواهد شد و داوطلبانی که در آزمون شرکت نموده اند جهت شرکت در جلسه آزمون نیاز به دریافت کارت ورود به آزمون تیزهوشان را دارند تا مجاز به شرکت ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام مدارس شاهد سفیدبن – سمان

ثبت نام مدارس شاهد سفیدبن – سمان ثبت نام مدارس شاهد برای جذب دانش آموزان متقاضی تحصیل در مدارس شاهد سفیدبن – سمان در سالتحصیلی جدید هرساله از اول خرداد شروع می شود. پیش ثبت نام مدارس شاهد سفیدبن – سمان طبق روال سال های اخیر در تمامی مقاطع تحصیلی که شامل : ثبت نام مدارس شاهد ابتدایی ، ثبت ...

بیشتر بخوانید »