خانه / تیزهوشان و نمونه دلوتی

تیزهوشان و نمونه دلوتی

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی بصل‌کوه –  بهارپشته

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی بصل‌کوه –  بهارپشته ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی بصل‌کوه –  بهارپشته  : مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی جزء مدارس استعدادهای درخشان و بسیار پر طرفدار در کشور می باشند و به دلیل بالاتر بودن سطح علمی و امکانات اموزشی در این مدارس ، بسیاری از والدین تمایل دارند فرزندانشان در یکی ...

بیشتر بخوانید »

اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان بصل‌کوه –  بهارپشته  

اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان بصل‌کوه –  بهارپشته   اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان بصل‌کوه –  بهارپشته : آزمون مدارس تیزهوشان بصل‌کوه –  بهارپشته هرساله در دو پایه هفتم و دهم برگزار گردید. دانش آموزانی که داوظلب شرکت در آزمون تیزهوشان بوده و از طریق سایت سازمان استعدادهای درخشان ثبت نام خود را انجام داده بودند ، در خرداد ماه ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان بصل‌کوه –  بهارپشته

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان بصل‌کوه –  بهارپشته مدارس تیزهوشان بصل‌کوه –  بهارپشته  هرساله با هدف جذب دانش آموزان علاقه مند به تحصیل در این مدارس اقدام به برگزاری آزمون ورودی می نماید و دانش آموزان بسیاری داوطلب شرکت در آزمون ورودی این مدارس می باشند، زیرا مدارس تیزهوشان بصل‌کوه –  بهارپشته  کیفیت آموزشی مناسب و همچنین سطح علمی بالاتری ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام مدارس شاهد بصل‌کوه –  بهارپشته

ثبت نام مدارس شاهد بصل‌کوه –  بهارپشته ثبت نام مدارس شاهد برای جذب دانش آموزان متقاضی تحصیل در مدارس شاهد بصل‌کوه –  بهارپشته در سالتحصیلی جدید هرساله از اول خرداد شروع می شود. پیش ثبت نام مدارس شاهد بصل‌کوه –  بهارپشته طبق روال سال های اخیر در تمامی مقاطع تحصیلی که شامل : ثبت نام مدارس شاهد ابتدایی ، ثبت ...

بیشتر بخوانید »

کارت ورود به جلسه تیزهوشان بصل‌کوه –  بهارپشته

کارت ورود به جلسه تیزهوشان بصل‌کوه –  بهارپشته کارت ورود به جلسه آزمون تیزهوشان بصل‌کوه –  بهارپشته را چگونه دریافت کنیم؟ آزمون ورودی مدارس تیزهوشان در اردیبشهت و خرداد ماه برگزار خواهد شد و داوطلبانی که در آزمون شرکت نموده اند جهت شرکت در جلسه آزمون نیاز به دریافت کارت ورود به آزمون تیزهوشان را دارند تا مجاز به شرکت ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی لیکر – مازوپشته

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی لیکر – مازوپشته ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی لیکر – مازوپشته  : مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی جزء مدارس استعدادهای درخشان و بسیار پر طرفدار در کشور می باشند و به دلیل بالاتر بودن سطح علمی و امکانات اموزشی در این مدارس ، بسیاری از والدین تمایل دارند فرزندانشان در یکی ...

بیشتر بخوانید »

اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان لیکر – مازوپشته  

اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان لیکر – مازوپشته   اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان لیکر – مازوپشته : آزمون مدارس تیزهوشان لیکر – مازوپشته هرساله در دو پایه هفتم و دهم برگزار گردید. دانش آموزانی که داوظلب شرکت در آزمون تیزهوشان بوده و از طریق سایت سازمان استعدادهای درخشان ثبت نام خود را انجام داده بودند ، در خرداد ماه ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان لیکر – مازوپشته

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان لیکر – مازوپشته مدارس تیزهوشان لیکر – مازوپشته  هرساله با هدف جذب دانش آموزان علاقه مند به تحصیل در این مدارس اقدام به برگزاری آزمون ورودی می نماید و دانش آموزان بسیاری داوطلب شرکت در آزمون ورودی این مدارس می باشند، زیرا مدارس تیزهوشان لیکر – مازوپشته  کیفیت آموزشی مناسب و همچنین سطح علمی بالاتری ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام مدارس شاهد لیکر – مازوپشته

ثبت نام مدارس شاهد لیکر – مازوپشته ثبت نام مدارس شاهد برای جذب دانش آموزان متقاضی تحصیل در مدارس شاهد لیکر – مازوپشته در سالتحصیلی جدید هرساله از اول خرداد شروع می شود. پیش ثبت نام مدارس شاهد لیکر – مازوپشته طبق روال سال های اخیر در تمامی مقاطع تحصیلی که شامل : ثبت نام مدارس شاهد ابتدایی ، ثبت ...

بیشتر بخوانید »

کارت ورود به جلسه تیزهوشان لیکر – مازوپشته

کارت ورود به جلسه تیزهوشان لیکر – مازوپشته کارت ورود به جلسه آزمون تیزهوشان لیکر – مازوپشته را چگونه دریافت کنیم؟ آزمون ورودی مدارس تیزهوشان در اردیبشهت و خرداد ماه برگزار خواهد شد و داوطلبانی که در آزمون شرکت نموده اند جهت شرکت در جلسه آزمون نیاز به دریافت کارت ورود به آزمون تیزهوشان را دارند تا مجاز به شرکت ...

بیشتر بخوانید »

کارت ورود به جلسه تیزهوشان اکبرآباد پائین – اکبرآباد بالا

کارت ورود به جلسه تیزهوشان اکبرآباد پائین – اکبرآباد بالا کارت ورود به جلسه آزمون تیزهوشان اکبرآباد پائین – اکبرآباد بالا را چگونه دریافت کنیم؟ آزمون ورودی مدارس تیزهوشان در اردیبشهت و خرداد ماه برگزار خواهد شد و داوطلبانی که در آزمون شرکت نموده اند جهت شرکت در جلسه آزمون نیاز به دریافت کارت ورود به آزمون تیزهوشان را دارند ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام مدارس شاهد اکبرآباد پائین – اکبرآباد بالا

ثبت نام مدارس شاهد اکبرآباد پائین – اکبرآباد بالا ثبت نام مدارس شاهد برای جذب دانش آموزان متقاضی تحصیل در مدارس شاهد اکبرآباد پائین – اکبرآباد بالا در سالتحصیلی جدید هرساله از اول خرداد شروع می شود. پیش ثبت نام مدارس شاهد اکبرآباد پائین – اکبرآباد بالا طبق روال سال های اخیر در تمامی مقاطع تحصیلی که شامل : ثبت ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان اکبرآباد پائین – اکبرآباد بالا

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان اکبرآباد پائین – اکبرآباد بالا مدارس تیزهوشان اکبرآباد پائین – اکبرآباد بالا  هرساله با هدف جذب دانش آموزان علاقه مند به تحصیل در این مدارس اقدام به برگزاری آزمون ورودی می نماید و دانش آموزان بسیاری داوطلب شرکت در آزمون ورودی این مدارس می باشند، زیرا مدارس تیزهوشان اکبرآباد پائین – اکبرآباد بالا  کیفیت آموزشی ...

بیشتر بخوانید »

اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان اکبرآباد پائین – اکبرآباد بالا  

اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان اکبرآباد پائین – اکبرآباد بالا   اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان اکبرآباد پائین – اکبرآباد بالا : آزمون مدارس تیزهوشان اکبرآباد پائین – اکبرآباد بالا هرساله در دو پایه هفتم و دهم برگزار گردید. دانش آموزانی که داوظلب شرکت در آزمون تیزهوشان بوده و از طریق سایت سازمان استعدادهای درخشان ثبت نام خود را انجام ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی اکبرآباد پائین – اکبرآباد بالا

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی اکبرآباد پائین – اکبرآباد بالا ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی اکبرآباد پائین – اکبرآباد بالا  : مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی جزء مدارس استعدادهای درخشان و بسیار پر طرفدار در کشور می باشند و به دلیل بالاتر بودن سطح علمی و امکانات اموزشی در این مدارس ، بسیاری از والدین تمایل ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی شیرج‌محله بزرگ – شیرج‌محله کوچک

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی شیرج‌محله بزرگ – شیرج‌محله کوچک ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی شیرج‌محله بزرگ – شیرج‌محله کوچک  : مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی جزء مدارس استعدادهای درخشان و بسیار پر طرفدار در کشور می باشند و به دلیل بالاتر بودن سطح علمی و امکانات اموزشی در این مدارس ، بسیاری از والدین تمایل ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان شیرج‌محله بزرگ – شیرج‌محله کوچک

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان شیرج‌محله بزرگ – شیرج‌محله کوچک مدارس تیزهوشان شیرج‌محله بزرگ – شیرج‌محله کوچک  هرساله با هدف جذب دانش آموزان علاقه مند به تحصیل در این مدارس اقدام به برگزاری آزمون ورودی می نماید و دانش آموزان بسیاری داوطلب شرکت در آزمون ورودی این مدارس می باشند، زیرا مدارس تیزهوشان شیرج‌محله بزرگ – شیرج‌محله کوچک  کیفیت آموزشی ...

بیشتر بخوانید »

اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان شیرج‌محله بزرگ – شیرج‌محله کوچک  

اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان شیرج‌محله بزرگ – شیرج‌محله کوچک   اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان شیرج‌محله بزرگ – شیرج‌محله کوچک : آزمون مدارس تیزهوشان شیرج‌محله بزرگ – شیرج‌محله کوچک هرساله در دو پایه هفتم و دهم برگزار گردید. دانش آموزانی که داوظلب شرکت در آزمون تیزهوشان بوده و از طریق سایت سازمان استعدادهای درخشان ثبت نام خود را انجام ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام مدارس شاهد شیرج‌محله بزرگ – شیرج‌محله کوچک

ثبت نام مدارس شاهد شیرج‌محله بزرگ – شیرج‌محله کوچک ثبت نام مدارس شاهد برای جذب دانش آموزان متقاضی تحصیل در مدارس شاهد شیرج‌محله بزرگ – شیرج‌محله کوچک در سالتحصیلی جدید هرساله از اول خرداد شروع می شود. پیش ثبت نام مدارس شاهد شیرج‌محله بزرگ – شیرج‌محله کوچک طبق روال سال های اخیر در تمامی مقاطع تحصیلی که شامل : ثبت ...

بیشتر بخوانید »

کارت ورود به جلسه تیزهوشان شیرج‌محله بزرگ – شیرج‌محله کوچک

کارت ورود به جلسه تیزهوشان شیرج‌محله بزرگ – شیرج‌محله کوچک کارت ورود به جلسه آزمون تیزهوشان شیرج‌محله بزرگ – شیرج‌محله کوچک را چگونه دریافت کنیم؟ آزمون ورودی مدارس تیزهوشان در اردیبشهت و خرداد ماه برگزار خواهد شد و داوطلبانی که در آزمون شرکت نموده اند جهت شرکت در جلسه آزمون نیاز به دریافت کارت ورود به آزمون تیزهوشان را دارند ...

بیشتر بخوانید »

کارت ورود به جلسه تیزهوشان رمج‌محله – رودباری‌کنار

کارت ورود به جلسه تیزهوشان رمج‌محله – رودباری‌کنار کارت ورود به جلسه آزمون تیزهوشان رمج‌محله – رودباری‌کنار را چگونه دریافت کنیم؟ آزمون ورودی مدارس تیزهوشان در اردیبشهت و خرداد ماه برگزار خواهد شد و داوطلبانی که در آزمون شرکت نموده اند جهت شرکت در جلسه آزمون نیاز به دریافت کارت ورود به آزمون تیزهوشان را دارند تا مجاز به شرکت ...

بیشتر بخوانید »